Holmegårds Mose & Porsmose

Højmosen
Habitatsområde H-145. Den egentlige højmose er 40 ha.

Hele området blev efter istiden efterladt som en stor lavvandet sø. der med tiden blev tilgroet med ellesump og tørvemos. Efterhånden som den store lavbundet sø er tilvokset har søen skiftet karakter fra sø til mose. Tørvemosplanten Sphagnum har domineret tilgroningen og har fortsat sin vækst lag på lag, i alt til en tykkelse på ca. 5 meter, og har gennem flere tusind år skabt den nuværende Holmegårds Højmose.

I en del er alle træer og buske ryddet, så derfor fremstår højmosen her mere i sin oprindelige udseende, som en stor åben moseflade, med de højt specialiserede højmosearter fra fra plante- og dyreriget . Her kan man møde planterne mygblomst, soldug, blærerod, klokkelyng, vibefedt og fra dyreriget den store rovedderkop Dolomedes, sommerfuglen moserandøje og hugormen, som ofte ligger i solen, klar til at gå på jagt efter mus og frøer.

Området er stærkt plaget af dræning, og en hævning af vandstanden ville styrke højmosens vækst af sphagnum, og dermed givet højmosen nyt liv, som ville fremme højmoseplanterne og modvirke indvandringen af fremmede planter.
Udover den negative virkning på højmosens plante og dyreliv, har udtørringen også betydet en stor risiko for ødelæggelse af arkæologisk materiale som stadig ligger begravet og skjult i mosen tykke tørvelag. Arkæologiske ting som består af organiske materialer, som f.eks. knogler og træ, kan kun bevares for eftertiden, hvis det konstant er dækket af rigeligt mosevand.

Beskrivelsen er under udvikling!Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 174
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet