Holmegårds Mose & Porsmose


Rastende sangsvane

Marker N for Broksø Enge
(S for Gammellung). Lokaliteten er et vigtigt fourageringsområde for rastende gæs og svaner.Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 176
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet