GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Gulspurv i 2017.

Forekomst af Gulspurv i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    STATISTIK  


Bidragydere med flest georefererede observationer:

34144:Flemming Toxværd
18440:Henrik Gerner Baark
16341:Steen Højmark-Jensen
16202:Per Huniche Jensen
15384:Søren Peter Pinnerup

Se alle bidragydere med georefererede observationer.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18655 lokaliteter i DOFbasen
Der er 19.572.523 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


Både toppet og gråstrubet lappedykker kan indtastes i atlasbasen frem til den 11. september, lille lappedykker helt frem til 11. oktober.

Troldanden kan stadig have nyklækkede kuld i begyndelsen af september.

Det er nu, man har de bedste chancer for at registrere hvepsevågen som ynglende. Her midt i august viser familierne sig over skoven.

Agerhønen kan indtastes frem til 11. oktober, men i atlasbasen er der observeret dununger helt ind i december, hvilket vi skal have kigget nærmere på!

Også grønbenet rørhøne er blandt de arter, der kan have små unger midt i august. Den får normalt to kuld, og ungerne fra første kuld hjælper til med at fodre ungerne i næste kuld.

Af duerne kan tyrkerduen og hulduen registreres frem til den 21. oktober, ringduen til den 21. november og klippeduen hele året.

Natuglen hævder sit territorium hele året rundt og kan derfor også indtastes hele året.

Bysvalen ankommer lidt senere end de andre svaler, og ungefodring kan stadig ses sidst i september. Også gærdesmutten har en lang ynglesæson og kan registreres frem til 11. september.

Derudover indeholder atlasbasen fx også yngleurolig engpiber og ungefodrende gransanger så sent som i den første september-uge, så der skal absolut stadig holdes øje derude!

I løbet af efteråret vil alle atlasprojektets kvadratansvarlige få tilsendt en liste over arter, der stadig kan registreres frem til feltarbejdets slutning med udgangen af februar 2018, og som mangler i vedkommendes kvadrat(er).

Også brugere af DOFbasen, der ikke deltager i atlas, er meget velkomne til at rekvirere sådanne lister fra områder, de interesserer sig for. Skriv eller ring til Thomas Vikstrøm. Atlasprojektet takker for hjælpen!

    NYT PÅ DOFBASEN  

15/08/2017: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)
25/04/2017: Topskarv, Sort Ibis og Dværgværling ikke længere SU-arter
06/04/2017: Bliv bedre til at bestemme de svære sangere
23/03/2017: Overgang til sikker forbindelse

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 20. AUGUST  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2012:Hvidøjet And(2)
 Korttået Lærke(7)
2011:Sorthovedet Sanger(12)
 Rosenbrystet Tornskade(3)
 Rødhovedet Tornskade(2)
2010:Ellekrage(17)
2007:Hvidøjet And(1)
2003:Slangeørn(1)
2002:Cistussanger(2)
1999:Kohejre(2)

Se hele listen her.
(1.029 sekunder)