GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Rødtoppet Fuglekonge i 2019.

Forekomst af Rødtoppet Fuglekonge i Danmark 2009-2018. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2019

11003:Hans Knakkergaard
9613:Gerner Majlandt
7998:Ralph Qwinten
7184:Morten Bentzon Hansen
6674:Knud Nielsen

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19889 lokaliteter i DOFbasen
Der er 23.075.602 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


Mange indtaster observationer af hedehøge fra yngleområderne i det sydvestlige Jylland i DOFbasen, tusind tak for det!

Hvis du angiver præcise koordinater for fuglene samt beskriver deres adfærd detaljeret, så kan feltarbejderne bruge indtastningerne til meget mere i deres søgen efter yngleparrene. Oplysninger om fugle, der flyver med føde eller bytteaflevering mellem han og hun er fx meget værdifulde.

Brug gerne notefeltet til supplerende oplysninger. Ofte yngler der flere par tæt på hinanden, indtast og plot dem gerne separat på kortet, så dette er tydeligt.

Kendskab til yngleparrenes præcise placering er en forudsætning for at vi kan beskytte ungerne mod høstning og prædatorer som ræv og mårhund.

Læs den seneste rapport fra Projekt Hedehøg her.

Mvh
Projekt Hedehøg


    NYT PÅ DOFBASEN  

19/06/2019: Amerikansk/Asiatisk Fløjlsand splittet i to arter
27/05/2019: Rettelser til listen over automatisk hemmeligholdte arter
27/03/2019: Koordinater på bearbejdede ynglepar
24/03/2019: Problemer med DOFbasen i dag

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 21. AUGUST  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2018:Stillehavslom(15)
 Slagfalk(1)
2017:Slagfalk(1)
2013:Prærieløber(3)
2011:Balearskråpe(2)
 Rosenbrystet Tornskade(3)
 Rødhovedet Tornskade(2)
 Sorthovedet Sanger(6)
2008:Lille Rørsanger(1)
2007:Hvidøjet And(1)

Se hele listen her.
(0.186 sekunder)