GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Gul Vipstjert i 2021.

Forekomst af Gul Vipstjert i Danmark 2011-2020. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED FUGLEOBSERVATIONER  

2 lokaliteter
Klik på de individuelle lokaliteter for at få mere information
Kortet opdateres hver 5. minut og blev sidst opdateret 13-04-2021 05:22:36

    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    FÆNOLOGI  


Seneste 5 førstegangs-iagttagelser i 2021:

12/04/2021:Bynkefugl
12/04/2021:Tornsanger
11/04/2021:Sildemåge, Baltisk (ssp....
10/04/2021:Sivsanger
10/04/2021:Gul Vipstjert

Se alle førstegangs-observationer i 2021.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20268 lokaliteter i DOFbasen
Der er 27.091.149 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I weekenden 17.-18. april og dagene omkring denne gennemføres en NOVANA vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i forårsbestandene af lysbuget knortegås og hjejle i Danmark. Ved tællingen dækker et korps af faste tællere fuglebeskyttelsesområder m.v., hvor vi ved de to arter forekommer regelmæssigt.

Da vi er interesserede i også at supplere med data fra andre lokaliteter, så vi kan beregne omtrentlige nationale bestande af arterne, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være særligt omhyggelige med at optælle og indrapportere disse arter i denne periode.

Kontaktpersoner: NOVANA
Preben Clausen
NOVANA teamet ved DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf: 2334 4767
Mail: pc@bios.au.dk


    NYT PÅ DOFBASEN  

19/03/2021: Første bruger med 1 mio indtastninger!
08/03/2021: Luftfotos og topografisk kort utilgængeligt pga. problemer hos Kortforsyningen
27/01/2021: [Opdateret 27-01-2021] Nedetid i forbindelse med opgradering af servere d. 26. januar
15/01/2021: Vedligehold af DOFbasen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 13. APRIL  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2020:Blå Glente(1)
2019:Stor Skrigeørn(14)
2016:Høgeugle(10)
2014:Nathejre(7)
2013:Høgeugle(24)
2010:Jagtfalk(1)
2009:Sneugle(10)
 Jagtfalk(1)
2008:Rosenmåge(5)
 Sortstrubet Drossel(2)

Se hele listen her.
(0.093 sekunder)