GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Fiskehejre i 2018.

Forekomst af Fiskehejre i Danmark 2008-2017. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    AFVIGELSER  


10 største %-afvigelser fra rapportering inden for seneste 14 dage:

Sølvhejre:176 %
Grønbenet Rørhøne:65 %
Engpiber:59 %
Almindelig Ryle:57 %
Knarand:52 %
Ride:-52 %
Canadagås:-41 %
Sule:-41 %
Vandstær:-39 %
Havlit:-38 %

Se alle afvigelser i seneste 14-dages periode.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19598 lokaliteter i DOFbasen
Der er 21.670.081 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


2018 er sidste år for det fælleseuropæiske overvågningsprojekt, hvor sommerfuglen Admiral Vanessa atalanta skal kortlægges.

Du kan bidrage ved at indtaste dine observationer i DOFbasen.

Læs mere om projektet her.


    NYT PÅ DOFBASEN  

23/10/2018: Sølvhejre pilles af listen over automatisk hemmeligholdte ynglearter
18/10/2018: DOFbasen nede
02/10/2018: Planlagt vedligehold af DOFbasen
26/09/2018: Nye kort i DOFbasen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 15. NOVEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2017:Amerikansk Sortand(1)
 Stor Skrigeørn(1)
 Rødhovedet Tornskade(1)
2016:Høgeugle(1)
 Sibirisk Jernspurv(6)
2015:Hvidøjet And(1)
 Amerikansk Fløjlsand(1)
 Jagtfalk(2)
2012:Brun Tornskade(4)
 Krognæb(24)

Se hele listen her.
(0.032 sekunder)