GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Rødben i 2018.

Forekomst af Rødben i Danmark 2008-2017. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2018

12458:Ralph Qwinten
10760:Henrik Gerner Baark
7027:Søren Skriver
4884:Joakim Matthiesen
4798:Henrik Böhmer

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19597 lokaliteter i DOFbasen
Der er 21.662.556 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


2018 er sidste år for det fælleseuropæiske overvågningsprojekt, hvor sommerfuglen Admiral Vanessa atalanta skal kortlægges.

Du kan bidrage ved at indtaste dine observationer i DOFbasen.

Læs mere om projektet her.


    NYT PÅ DOFBASEN  

23/10/2018: Sølvhejre pilles af listen over automatisk hemmeligholdte ynglearter
18/10/2018: DOFbasen nede
02/10/2018: Planlagt vedligehold af DOFbasen
26/09/2018: Nye kort i DOFbasen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 13. NOVEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2016:Tophejre(1)
 Høgeugle(38)
 Sibirisk Jernspurv(18)
2015:Amerikansk Sortand(1)
 Jagtfalk(2)
2012:Brun Løvsanger(3)
 Brun Tornskade(5)
 Krognæb(12)
2011:Hvidøjet And(1)
 Bonapartemåge(1)

Se hele listen her.
(0.027 sekunder)