GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Strandskade i 2018.

Forekomst af Strandskade i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2018

7622:Ralph Qwinten
7398:Henrik Gerner Baark
4360:Søren Skriver
3900:Henrik Böhmer
3723:Joakim Matthiesen

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19327 lokaliteter i DOFbasen
Der er 21.167.351 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


2018 er sidste år for det fælleseuropæiske overvågningsprojekt, hvor sommerfuglen Admiral Vanessa atalanta skal kortlægges.

Du kan bidrage ved at indtaste dine observationer i DOFbasen.

Læs mere om projektet her.


    NYT PÅ DOFBASEN  

11/04/2018: OPFORDRING: Vigtigt af geolokalisere ynglefugle!
03/03/2018: Nye SUB- og fænologiarter, læs nyhedsbrev fra DKU
12/01/2018: Vedligehold af DOFbasen d. 15/01/2018
20/12/2017: Android indtastningsapp offentliggjort

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 21. JULI  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2017:Langnæbbet Sneppeklire(8)
2016:Gåsegrib(1)
 Terekklire(14)
2014:Terekklire(2)
2013:Steppeørn(3)
2012:Terekklire(3)
 Buskrørsanger(1)
2011:Hvidøjet And(1)
 Rosenbrystet Tornskade(2)
2010:Jagtfalk(1)

Se hele listen her.
(0.756 sekunder)