GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Dværgmåge i 2017.

Forekomst af Dværgmåge i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    STATISTIK  


Bidragydere med flest georefererede observationer:

34122:Flemming Toxværd
18257:Henrik Gerner Baark
15814:Per Huniche Jensen
15275:Steen Højmark-Jensen
15123:Søren Peter Pinnerup

Se alle bidragydere med georefererede observationer.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18655 lokaliteter i DOFbasen
Der er 19.480.982 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


Fjordternen kommer til Danmark i sidste halvdel af april. Den yngler langs kysterne, men også ved søer inde i landet - i modsætning til havternen. Alle tre atlasundersøgelser viser dog, at fjordternen i langt højere grad yngler ved søer på Øerne end i Jylland.

Atlasundersøgelserne viser, at fjordternen gik stærkt tilbage 1970’erne til 1990’erne, hvorefter dens udbredelse synes stabil, se fjordternen i atlas. Tilbagegangen skyldes formentlig en kombination af manglende græsning på ynglepladserne, vandforurening og færre hættemågekolonier. Fjordternen yngler som hættemågen i kolonier og bruger hættemågerne som beskyttelse.

Fjordternen er let at finde og registrere, da den yngler på åbne lokaliteter og giver sig til kende med kraftige skrig. En del af ynglelokaliteterne ligger dog ret utilgængeligt på holme og små øer.

Atlasprojektet takker for hjælpen! Hvis der er spørgsmål eller problemer, skal man være meget velkommen til at kontakte Thomas Vikstrøm.


    NYT PÅ DOFBASEN  

25/04/2017: Topskarv, Sort Ibis og Dværgværling ikke længere SU-arter
06/04/2017: Bliv bedre til at bestemme de svære sangere
23/03/2017: Overgang til sikker forbindelse
07/03/2017: Europæiske fugleforekomster og DOFbasen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 28. JULI  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2014:Sibirisk Hjejle(1)
2013:Lille Gulbug(1)
2012:Buskrørsanger(4)
2011:Hvidøjet And(1)
 Rødhovedet Tornskade(7)
2008:Sibirisk Hjejle(17)
 Spidshalet Ryle(10)
2007:Balearskråpe(3)
 Triel(1)
2006:Triel(3)

Se hele listen her.
(1.110 sekunder)