GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Gråmåge i 2020.

Forekomst af Gråmåge i Danmark 2010-2019. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2020

5940:Steen Højmark-Jensen
5181:Svend Aage Linderström
3376:Hans Knakkergaard
3367:Bjarne Hove-Jensen
2886:Jørgen Scheel

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20026 lokaliteter i DOFbasen
Der er 23.945.645 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


DCE/Institut for Bioscience er i øjeblikket i gang med en opdatering af de gulnæbbede svaners status i Danmark. I den forbindelse vil vi gennem hele vinteren 2019/20 opfordre alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med at registrere forekomster af de to arter, gerne med præcise positioner.

I december og særligt i omegnen af weekenden 14.-15. december vil vi opfordre alle, der ser Pibesvaner, til at indrapportere ynglesucces. Altså optælle antal adulte og unger, samt hvor muligt, angive kuldstørrelser på familier der går adskilte så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Denne tælling vil indgå som det danske bidrag til den 38. årlige Pibesvane-aldersopgørelse, der gennemføres simultant i hele overvintringsområder fra Estland i øst til Storbritannien og Irland i vest. Data fra denne tælling er væsentlige bidrag til vores forståelse af bestandsdynamikken hos Pibesvane og de ændringer, vi har set i bestanden de sidste årtier.

For sangsvane opgøres ynglesuccesen på samme måde i dagene omkring midvintertællingen 11.-12. januar.

Vi er meget interesserede i detaljer om habitatvalg, der også kan indskrives under artsnotefeltet. Sondring mellem fouragerende/rastende flokke på agerjorde osv. samt overnattende flokke er også vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

For habitatvalg sondres i mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak.
Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek.
Evt. spørgsmål kan rettes til Preben på mail pc@bios.au.dk eller mobil 2334 4767.


    NYT PÅ DOFBASEN  

06/01/2020: Godt nytår - og næsten ny dagsrekord!
23/12/2019: Middelhavsstenpikker splittet i to arter
02/12/2019: DOFbasen oplever ustabilitet
19/06/2019: Amerikansk/Asiatisk Fløjlsand splittet i to arter

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 16. FEBRUAR  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2019:Amerikansk Sortand(1)
 Hvidøjet And(3)
 Halsbåndstroldand(1)
 Mellemflagspætte(10)
2018:Brilleand(12)
 Asiatisk Fløjlsand(2)
 Spurveugle(1)
2017:Halsbåndstroldand(7)
 Høgeugle(2)
2016:Brilleand(1)

Se hele listen her.
(0.054 sekunder)