GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) i 2021.

Forekomst af Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) i Danmark 2011-2020. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED FUGLEOBSERVATIONER  

385 lokaliteter
Klik på de individuelle lokaliteter for at få mere information
Kortet opdateres hver 5. minut og blev sidst opdateret 04-12-2021 17:41:44

    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2021

43750:Svend Aage Linderström
35376:Jørgen Scheel
33265:Gerner Majlandt
27644:Bjarne Hove-Jensen
19571:Jonas Halberg

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20432 lokaliteter i DOFbasen
Der er 28.531.423 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


DCE/Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet bidrager til den årlige opdatering af ynglesucces og bestandsstatus for de gulnæbbede svaner i Nordvesteuropa. I den forbindelse vil vi i december 2021 og januar 2022 opfordre alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med at registrere forekomster af de to arter, gerne med præcise positioner.

Både i december (særligt omkring weekenden 12.-13. december 2020) og januar (særligt omkring midvintertællingen 15.-16 januar 2022) vil vi opfordre alle, der ser Pibe- og Sangsvaner, til at indrapportere ynglesucces. Altså optælle antal adulte og unger, samt hvor muligt, angive kuldstørrelser på familier der går adskilte så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Vi er meget interesserede i detaljer om habitatvalg, der også kan indskrives under artsnotefeltet. Sondring mellem fouragerende/rastende flokke på agerjorde osv. samt overnattende flokke er også vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

For habitatvalg sondres i mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak. Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek.
Evt. spørgsmål kan rettes til Preben på mail pc@ecos.au.dk eller mobil 2334 4767.


    NYT PÅ DOFBASEN  

09/11/2021: Nedetid 13-14/11 2021
07/10/2021: Fejl i Kortforsyningen
01/10/2021: Fejl i visning af lokalitetsgrænser og atlasmodul
15/09/2021: Ny fugleart for landet?

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 04. DECEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2020:Langnæbbet Sneppeklire(5)
 Mellemflagspætte(1)
2019:Halsbåndstroldand(3)
 Kohejre(12)
 Mellemflagspætte(1)
2018:Amerikansk Sortand(1)
 Halsbåndstroldand(1)
 Kohejre(15)
2017:Halsbåndstroldand(1)
2016:Høgeugle(5)

Se hele listen her.
(0.271 sekunder)