TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Misteldrossel    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Skagen

    SJÆLDNE OG FÅTALLIGE FUGLE DEN 23. SEPTEMBER  

Sjældne, fåtallige og periodemæssigt usædvanlige fugle der er indtastet på samme dato fra tidligere år (antal observationer):

2017:Steppehøg(4)
 Kongeørn(4)
 Aftenfalk(2)
 Bairdsryle(5)
 Tredækker(2)
 Odinshane(2)
 Lunde(1)
 Natravn(1)
 Toplærke(1)
 Storpiber(1)
 Rødstrubet Piber(5)
 Hvidbrynet Løvsanger(20)
 Lille Fluesnapper(14)
 Pungmejse(2)
 Hvidvinget Korsnæb(2)
 Dværgværling(4)
2016:Sort Glente(1)
 Steppehøg(5)
 Kongeørn(5)
 Hvidbrystet Præstekrave(1)
 Middelhavssølvmåge(2)
 Natravn(1)
 Storpiber(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Nattergal(1)
 Hvidbrynet Løvsanger(28)
 Lille Fluesnapper(14)
 Stor Korsnæb(1)
2015:Sort Ibis(7)
 Sort Glente(1)
 Steppehøg(9)
 Middelhavssølvmåge(1)
 Rovterne(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Hvidbrynet Løvsanger(12)
 Lille Fluesnapper(1)
 Hortulan(1)
2014:Silkehejre(1)
 Brilleand(6)
 Sort Glente(10)
 Steppehøg(1)
 Stor Skrigeørn(9)
 Mellemkjove(3)
 Lille Kjove(1)
 Rovterne(1)
 Storpiber(1)
 Rødstrubet Piber(5)
 Hvidbrynet Løvsanger(2)
 Lille Fluesnapper(2)
 Pungmejse(1)
 Nøddekrige(3)
2013:Sodfarvet Skråpe(1)
 Kongeederfugl(2)
 Kongeørn(1)
 Aftenfalk(1)
 Thorshane(3)
 Mellemkjove(2)
 Lille Kjove(7)
 Sabinemåge(2)
 Sildemåge, Baltisk (fuscus)(1)
 Middelhavssølvmåge(1)
 Natravn(1)
 Rødstrubet Piber(2)
 Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii)(1)
 Hvidbrynet Løvsanger(1)
 Lille Fluesnapper(1)
 Hvidvinget Korsnæb(2)
2012:Topskarv(3)
 Rødhovedet And(3)
 Kongeørn(4)
 Hvidbrystet Præstekrave(1)
 Pomeransfugl(2)
 Stribet Ryle(1)
 Thorshane(3)
 Middelhavssølvmåge(2)
 Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii)(1)
 Høgesanger(4)
 Hvidbrynet Løvsanger(8)
 Lille Fluesnapper(2)
 Pungmejse(6)
 Nøddekrige(1)
 Gulirisk(1)
2011:Sodfarvet Skråpe(4)
 Balearskråpe(5)
 Stor Stormsvale(7)
 Steppehøg(2)
 Kongeørn(1)
 Jagtfalk(1)
 Stribet Ryle(3)
 Prærieløber(3)
 Tredækker(1)
 Amerikansk Svømmesneppe(2)
 Thorshane(6)
 Mellemkjove(1)
 Lille Kjove(8)
 Sabinemåge(6)
 Middelhavssølvmåge(2)
 Gråmåge(4)
 Toplærke(2)
 Storpiber(4)
 Rødstrubet Piber(1)
 Skovsanger(1)
 Lille Fluesnapper(1)
 Hvidvinget Korsnæb(5)
2010:Sort Glente(5)
 Kongeørn(2)
 Aftenfalk(2)
 Mellemkjove(1)
 Sabinemåge(3)
 Rødstrubet Piber(1)
 Lille Fluesnapper(2)
2009:Sodfarvet Skråpe(35)
 Almindelig Skråpe(3)
 Stor Stormsvale(20)
 Silkehejre(1)
 Kongeørn(2)
 Mellemkjove(4)
 Lille Kjove(7)
 Sabinemåge(3)
 Lunde(2)
 Pungmejse(1)
2008:Kongeørn(1)
 Sildemåge, Baltisk (fuscus)(1)
 Toplærke(1)
 Storpiber(1)
 Lille Fluesnapper(1)
 Nøddekrige(6)
2007:Sodfarvet Skråpe(6)
 Brilleand(2)
 Sort Glente(1)
 Kongeørn(2)
 Prærieløber(8)
 Lille Kjove(2)
 Sabinemåge(4)
 Hvidvinget Terne(1)
 Hærfugl(1)
 Pungmejse(1)
 Stor Korsnæb(1)
2006:Sodfarvet Skråpe(2)
 Silkehejre(1)
 Kongeørn(2)
 Aftenfalk(2)
 Mellemkjove(1)
 Lille Kjove(1)
 Storpiber(2)
 Rødstrubet Piber(3)
 Pungmejse(2)
2005:Rødhovedet And(3)
 Steppehøg(3)
 Kongeørn(2)
 Aftenfalk(1)
 Hvidbrystet Præstekrave(1)
 Sabinemåge(1)
 Dværgterne(1)
 Storpiber(3)
 Rødstrubet Piber(1)
 Lille Fluesnapper(1)
 Nøddekrige(1)
 Rosenstær(2)
2004:Islom(1)
 Sodfarvet Skråpe(1)
 Almindelig Skråpe(1)
 Lille Stormsvale(4)
 Stor Stormsvale(23)
 Steppehøg(1)
 Lille Skrigeørn(4)
 Mellemkjove(5)
 Lille Kjove(6)
 Sabinemåge(13)
 Søkonge(1)
 Lunde(1)
 Bjergpiber(1)
 Pungmejse(1)
2003:Sodfarvet Skråpe(4)
 Stor Stormsvale(3)
 Thorshane(2)
 Lille Kjove(1)
 Sabinemåge(4)
 Middelhavssølvmåge(1)
 Dværgterne(1)
 Nøddekrige(2)
2002:Kongeørn(1)
 Mellemkjove(1)
 Lille Kjove(1)
 Dværgterne(1)
 Storpiber(2)
2001:Sort Glente(1)
 Aftenfalk(8)
 Tredækker(1)
 Storpiber(5)
 Rødstrubet Piber(1)
 Lille Fluesnapper(1)
 Nøddekrige(4)
2000:Sodfarvet Skråpe(1)
 Sort Glente(1)
 Kærløber(1)
 Odinshane(1)
 Korttået Lærke(2)
 Storpiber(3)
 Rødstrubet Piber(1)
 Lille Fluesnapper(3)
 Pungmejse(4)
1999:Pomeransfugl(2)
 Rødstrubet Piber(1)
 Nøddekrige(6)
 Hvidvinget Korsnæb(1)
 Pileværling(1)
1998:Pomeransfugl(1)
 Odinshane(1)
 Dværgterne(1)
 Hvidskægget Terne(1)
 Rødstrubet Piber(2)
 Lille Fluesnapper(1)
 Pungmejse(1)
 Hortulan(1)
1997:Sodfarvet Skråpe(1)
 Lille Stormsvale(1)
 Stor Stormsvale(6)
 Thorshane(1)
 Lille Kjove(5)
 Sabinemåge(8)
 Toplærke(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Nøddekrige(1)
1996:Sodfarvet Skråpe(2)
 Tredækker(1)
 Lille Kjove(2)
 Storpiber(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Nøddekrige(3)
1995:Stellersand(1)
 Plettet Rørvagtel(5)
 Odinshane(1)
 Mellemkjove(1)
 Sabinemåge(1)
 Rovterne(1)
 Rødstrubet Piber(2)
 Pungmejse(2)
 Nøddekrige(1)
 Bjergirisk(1)
1994:Sort Ibis(2)
 Aftenfalk(3)
 Toplærke(1)
 Markpiber(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Nattergal(1)
 Pungmejse(2)
 Nøddekrige(9)
1993:Lille Skrigeørn(3)
 Odinshane(1)
 Storpiber(1)
 Hvidbrynet Løvsanger(1)
1992:Storpiber(2)
1991:Sortbrynet Albatros(3)
 Sodfarvet Skråpe(3)
 Lille Stormsvale(1)
 Stor Stormsvale(4)
 Mellemkjove(1)
 Lille Kjove(4)
 Sabinemåge(2)
1990:Lille Stormsvale(9)
 Stor Stormsvale(10)
 Odinshane(2)
 Mellemkjove(4)
 Lille Kjove(1)
 Sabinemåge(1)
 Søkonge(4)
 Turteldue(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Gulirisk(1)
 Hvidvinget Korsnæb(1)
 Stor Korsnæb(1)
1989:Almindelig Skråpe(1)
 Lille Kjove(1)
 Sabinemåge(2)
 Rødstrubet Piber(1)
 Pungmejse(1)
1988:Lille Kjove(2)
 Storpiber(1)
1987:Stor Stormsvale(1)
 Toplærke(1)
 Storpiber(3)
 Rødstrubet Piber(1)
 Pungmejse(1)
 Nøddekrige(1)
1986:Sodfarvet Skråpe(1)
 Mellemkjove(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Hvidbrynet Løvsanger(2)
 Lille Fluesnapper(1)
 Pungmejse(1)
 Nøddekrige(1)
1985:Aftenfalk(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Nøddekrige(1)
1984:Markpiber(1)
 Lille Fluesnapper(1)
1983:Sodfarvet Skråpe(1)
 Almindelig Skråpe(1)
 Pungmejse(1)
1982:Kejserørn(2)
 Lille Kjove(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Lille Fluesnapper(1)
1981:Sodfarvet Skråpe(2)
 Pibesvane(1)
 Odinshane(1)
 Mellemkjove(1)
 Lille Kjove(1)
 Dværgterne(1)
 Turteldue(1)
 Markpiber(1)
 Rødstrubet Piber(1)
 Hortulan(1)
1980:Dværgterne(1)
 Lille Fluesnapper(2)
1979:Stor Stormsvale(1)
 Kongeørn(1)
 Hvidbrystet Præstekrave(1)
1978:Mellemkjove(1)
 Rødstrubet Piber(2)
 Bjergirisk(2)
 Stor Korsnæb(1)
1977:Rødstrubet Piber(1)
 Nøddekrige(1)
1976:Rødhovedet And(1)
 Storpiber(1)
 Rødstrubet Piber(2)
1975:Rødhovedet And(1)
1974:Alpesejler(1)
1973:Sodfarvet Skråpe(1)
 Sabinemåge(1)
 Rødstrubet Piber(2)
1972:Rødstrubet Piber(3)
 Bjergirisk(1)
1971:Hortulan(1)
1970:Rødstrubet Piber(1)
1969:Rødhovedet And(1)
 Tredækker(1)
1968:Lille Fluesnapper(1)
1967:Storpiber(2)
 Rødstrubet Piber(1)
1966:Rødstrubet Piber(1)
1964:Rødstrubet Piber(1)
1962:Hvidvinget Korsnæb(1)
1948:Urfugl(1)
1945:Pomeransfugl(1)
1941:Pomeransfugl(2)
1934:Tredækker(1)
1918:Pomeransfugl(3)
1902:Pomeransfugl(2)
1885:Jagtfalk(1)
(3.955 sekunder)