FORDELING AF OBSERVATIONER  


Procentvis fordeling af observationer lokalafdelingerne imellem i år 2019:


(0.006 sekunder)