FORDELING AF OBSERVATIONER  


Procentvis fordeling af observationer lokalafdelingerne imellem i år 2019:


(0.012 sekunder)