DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Almindelig Ryle i 2017.

Forekomst af Almindelig Ryle i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.
    RETNINGSLINIER  

Nr du bruger DOFbasen og uploader observationer til den centrale database, skal du vre klar over nedenstende retningslinier:

    1. BRUGERRETTIGHEDER  

DOF har alle brugerrettigheder til data i DOFbasen som beskrevet p hjemmesiden og i det flgende.

1.1. Almindelige vilkr:

Observationer der indtastes i DOFbasen stilles til DOFs (Dansk Ornitologisk Forening) fulde rdighed, og forbliver efter DOFs nske i DOFbasen ved eventuel nedlggelse af en brugers profil.

DOFbasens brugere kan til privat personligt brug gre sig bekendt med oplysningerne i DOFbasen. DOF fastlgger de herfor til enhver tid gldende regler.

Vilkrene kan til enhver tid ndres af DOF, herunder omfanget af hvilke oplysninger, der er tilgngelige for brugerne.

Enhver kommerciel eller privat erhvervsmssig anvendelse af data fra DOFbasen kan kun ske mod forudgende skriftlig tilladelse fra DOF. DOF forbeholder sig ret til at opkrve rimelig betaling for anvendelse af data fra DOFbasen (se punkt 2). Eventuelt misbrug vil blive retsforfulgt.

Offentligt tilgngelige data stilles til rdighed for ikke-kommerciel forskningsmssig anvendelse efter nrmere vilkr fastlagt af DOFs Videnskabelige Udvalg. Publicerede forskningsresultater tilsendes DOF.

Offentlige myndigheder kan benytte databasens data i henhold til punkt 2.1.

Enhver form for gengivelse af oplysninger p hjemmesiden er ikke tilladt uden tydelig kildeangivelse: (DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening).

I forbindelse med kvalitetssikring af data forbeholder DOF sig ret til at slette fejlagtige og udokumenterede observationer, samt at udelukke brugere fra databasen.

DOF gennemfrer en lbende kvalitetskontrol af DOFbasens data, men kan ikke stilles til ansvar for eventuelle mangler i forbindelse ved eksterne rekvirenters anvendelse af data. Se ogs punkt 2.

DOF nsker at anvende sin viden bedst muligt for bde den kortsigtede og langsigtede fuglebeskyttelse. Dette indebrer, at DOF forbeholder sig ret til at anvende flsomme data i DOFbasen (automatisk hemmeligholdte svel som aktivt hemmeligholdte) i videnskabelige og i beskyttelsesmssige sammenhnge, herunder videregivelse af data til relevante myndigheder og deres konsulenter.

Der er copyright p alle billeder p DOFbasens hjemmeside, tilhrende den enkelte fotograf. Brug af billederne m ikke foretages uden den enkelte fotografs tilladelse. DOF har dog brugsret til dokumentationsbillederne, men kun i foreningens egne medier.

1.2. Personoplysninger:

For at blive oprettet som bruger, skal du meddele dine personlige data: Navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Dette er ndvendigt af hensyn til hele strukturen i databasen, samt for at den lokale DOFbase-koordinator kan komme i kontakt med dig.

Nr du er blevet oprettet som bruger, kan du selv vlge om alle oplysninger eller kun dit navn, skal vre tilgngelig for andre brugere. DOFbasens koordinatorer - lokalt og centralt vil til enhver tid kunne se alle oplysningerne.

Personoplysningerne bliver ikke videreformidlet, men forbliver i DOFs regi.

DOF forbeholder sig ret til at kontakte brugerne i forbindelse med opgaver relateret til den fugleovervgning, der foretages af bde DOF og af diverse myndigheder samt i forbindelse med kvalitetssikring af data.

Brugere kan logge sig p DOFbasen og kontakte en anden bruger via e-mail, uden at modtagerens e-mail adresse vises.

1.3. Privat anvendelse af data:

Medlemmer af DOF har brugsret til databasens offentligt tilgngelige data til privat brug.

Oprettede DOFbasebrugere kan selv overfre sgninger p hjemmesiden til Excel-format for at lette den videre databehandling. Dette krver, at man er logget ind.

DOFbasens koordinatorer kan vre behjlpelige med udtrk til brug for diverse bearbejdninger af data.

    2. GLDENDE FORRETNINGSVILKR FOR ANVENDELSE AF DATA  

2.1 Professionel anvendelse:

Offentlige myndigheder og deres rdgivere gives brugsret til data, i henhold til aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljministeriet gldende 2013-2017.

Andre virksomheder gives alene brugsret til data mod forudgende, skriftlig tilladelse.

2.2. Dataudlevering:

DOFs srligt betroede medarbejdere med ansvar for DOFbasen kan udtrkke alle data fra DOFbasen fra et givet omrde og/eller for udvalgte arter, og levere de nskede data i excel-format til rekvirenten.

Sprgsml vedrrende dataudlevering stiles til projektleder Timme Nyegaard.

    3. COOKIES  

3.1. Accept:

Nr du bruger DOFbasen accepterer du samtidigt at vi anvender cookies.

3.2. Anvendelse:

Cookies p DOFbasen anvendes dels til at huske brugeroplysninger og dels til statistik over brugernes anvendelse af siden. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjepart.

(0.024 sekunder)