Gribskovområdet

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Havørn2  2011-10-29 10

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv758 ynglepar i 2004 5
Grågås75-90 ynglepar i 2021 4
Krikand22-26 ynglepar i 2020 15
Hvinand0
Hvepsevåge17-18 ynglepar i 2008 18
Musvåge103 ynglepar i 2010 8
Fiskeørn3 ynglepar i 2021 13
Plettet Rørvagtel0-1 ynglepar i 2005 18
Trane1-2 ynglepar i 2021 4
Skovsneppe28-35 ynglepar i 2020 3
Svaleklire33 ynglepar i 2020 17
Huldue137-145 ynglepar i 2021 10
Isfugl6 ynglepar i 2020 16
Sortspætte17-21 ynglepar i 2005 17
Lille Flagspætte19-21 ynglepar i 2020 17
Skovpiber66-90 ynglepar i 2017 5
Bjergvipstjert2 ynglepar i 2009 4
Rødtoppet Fuglekonge21-26 ynglepar i 2021 16
Spætmejse312-340 ynglepar i 2018 4
Rødrygget Tornskade145 ynglepar i 2017 16
Ravn14-15 ynglepar i 2007 8
Lille Korsnæb37-43 ynglepar i 2012 4

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20220006523 5 
2021004910593 70 
2020005317025 130 
201900012285 194 
2018003116440 91 
2017003714815 128 
2016002514795 80 
2015002214895 54 
2014001917882 84 
2013001915484 94 
2012002315566 96 
2011214 1919722 55 
2010002117114 139 
2009001614019 263 
2008002211686 161 
2007002311001 45 
200600204373 49 
200500154014 62 
200400123890 29 
20030003132 17 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201129-okt, 27-okt

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 326
Sidste måned: 694

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet