Gribskovområdet

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Havørn2  2011-10-29 10

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv758 ynglepar i 2004 5
Grågås51 ynglepar i 2008 3
Krikand22-26 ynglepar i 2018 13
Hvinand0
Hvepsevåge17-18 ynglepar i 2008 16
Musvåge103 ynglepar i 2010 6
Fiskeørn2 ynglepar i 2018 11
Plettet Rørvagtel0-1 ynglepar i 2005 16
Trane0-2 ynglepar i 2011 2
Skovsneppe28 ynglepar i 2012 1
Svaleklire28-30 ynglepar i 2010 15
Huldue124-140 ynglepar i 2018 8
Isfugl4-5 ynglepar i 2015 14
Sortspætte17-21 ynglepar i 2005 15
Lille Flagspætte17-19 ynglepar i 2010 15
Skovpiber66-90 ynglepar i 2017 3
Bjergvipstjert2 ynglepar i 2009 3
Rødtoppet Fuglekonge18-25 ynglepar i 2017 14
Spætmejse312-340 ynglepar i 2018 2
Rødrygget Tornskade145 ynglepar i 2017 14
Ravn14-15 ynglepar i 2007 7
Lille Korsnæb37-43 ynglepar i 2012 2

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
202000013717 36 
201900012372 194 
2018003116523 91 
2017003714859 128 
2016002514830 80 
2015002214959 54 
2014001917884 84 
2013001915483 94 
2012002315561 96 
2011214 1919722 55 
2010002117114 139 
2009001614016 263 
2008002211704 161 
2007002311001 45 
200600204407 49 
200500154019 62 
200400123915 30 
20030003132 17 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201129-okt, 27-okt

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 685
Sidste måned: 1270

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet