Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bramaholm
Esrum Møllegård (se seneste obs.)
Gadevang & Nørresø (se seneste obs.)
Gadevang skov
Gribskov - hele skoven (se seneste obs.)
Gribskov Midt, nordlige del (se seneste obs.)
Gribskov Midt, sydlige del (se seneste obs.)
Gribskov Nord (se seneste obs.)
Gribskov Øst, nordlige del (se seneste obs.)
Gribskov Øst, sydlige del (se seneste obs.)
Gribskov, Harager Hegn (se seneste obs.)
Gribskov, Hessemoseområdet (se seneste obs.)
Gribskov, Strøgårds vang & Tibberup Holme (se seneste obs.)
Hejreholm (se seneste obs.)
Kildevænget & Teglgård (se seneste obs.)
Møllekrog & Stenholts Mølle (se seneste obs.)
Selskov (se seneste obs.)
Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø (se seneste obs.)
Stenholts Indelukke, Gribskov (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Stenholtsvang, Gribskov (se seneste obs.)
Strødam reservatet (se seneste obs.)
Strødamområdet og Strødam Engsø (se seneste obs.)





Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 698
Sidste måned: 885

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet