Gribskovområdet

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bramaholm
Esrum Møllegård (se seneste obs.)
Gadevang & Nørresø (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Gadevang skov (se seneste obs.)
Gribskov - hele skoven (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Gribskov Midt, nordlige del (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Gribskov Midt, sydlige del (se seneste obs.)
Gribskov Nord (se seneste obs.)
Gribskov Øst, nordlige del
Gribskov Øst, sydlige del (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Gribskov, Harager Hegn
Gribskov, Hessemoseområdet (se seneste obs.)
Gribskov, Strøgårds vang & Tibberup Holme (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Hejreholm
Kildevænget & Teglgård
Møllekrog & Stenholts Mølle (ynglepar 2019)
Selskov
Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Stenholts Indelukke, Gribskov (se seneste obs.)
Stenholtsvang, Gribskov (se seneste obs.)
Strødam reservatet
Strødamområdet og Strødam Engsø (se seneste obs. - ynglepar 2019)

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 823
Sidste måned: 1550

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet