Gribskovområdet

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bramaholm (se seneste obs.)
Esrum Møllegård (se seneste obs.)
Gadevang & Nørresø (se seneste obs.)
Gadevang skov (se seneste obs.)
Gribskov - hele skoven (se seneste obs.)
Gribskov Midt, nordlige del (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Gribskov Midt, sydlige del (se seneste obs.)
Gribskov Nord (se seneste obs.)
Gribskov Øst, nordlige del
Gribskov Øst, sydlige del
Gribskov, Harager Hegn (se seneste obs.)
Gribskov, Hessemoseområdet (se seneste obs.)
Gribskov, Strøgårds vang & Tibberup Holme (se seneste obs.)
Hejreholm
Kildevænget & Teglgård
Møllekrog & Stenholts Mølle (se seneste obs.)
Selskov
Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Stenholts Indelukke, Gribskov
Stenholtsvang, Gribskov
Strødam reservatet
Strødamområdet og Strødam Engsø (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 332
Sidste måned: 694

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet