Vest- og Sydamager med omgivende hav

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv1350  2007-09-15 40
Knopsvane495  2008-01-13 120
Sangsvane15  2007-01-14 30
Bramgås490  2007-10-07 70
Troldand6453  2008-01-13 40
Lille Skallesluger60  2008-01-13 20
Toppet Skallesluger18  2007-10-07 20
Stor Skallesluger158  2008-01-13 20
Blå Kærhøg2  2007-10-07 70
Vandrefalk2  2008-01-13 40
Tinksmed3  2007-09-13 10

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Strandskade0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Dobbeltbekkasin0
Havterne0
Dværgterne0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
202000031685 51 
201900037127 37 
201800031790 25 
201700029517 26 
201600025685 22 
201500021394 51 
201400029256 44 
201300030426 64 
201200024180 16 
201100022821 85 
201000026320 25 
200900029991 20 
2008140 028185 16 
20075272 031182 111 
200600030645 231 
200500031368 191 
200400021873 166 
200300019823 119 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
200813-jan
200707-okt, 15-sep, 13-sep, 09-apr, 14-jan

Fakta
Kommuner: Dragør, Greve, København, Tårnby
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 371

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet