Vest- og Sydamager med omgivende hav

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Aflandshage (se seneste obs.)
Birkedam, Kalvebod Fælled (se seneste obs.)
Dragør Sydstrand (se seneste obs.)
Enghøj Sø, Kalvebod Fælled
Fasanskoven, Kalvebod Fælled
Havet udenfor diget ved Klydesøen (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Hejresøen, Kalvebod Fælled (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Kalvebod Fælled (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Kalveboderne og Kalvebodløbet
Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Koklapperne, Kalvebod Fælled (se seneste obs.)
Kongelundsengene, del 2 af Kongelundsstranden (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-155055) (se seneste obs.)
Kongelundsstranden (del 1-3) (se seneste obs.)
Køge Bugt (nord f. Aflandshage/Mosede) (se seneste obs.)
Mosehøj Sø, Kalvebod Fælled
Nihøje Sø, Kalvebod Fælled (se seneste obs.)
Nordre Klapper, Kalvebod Fælled (se seneste obs.)
Pinseskoven, Kalvebod Fælled (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Sjællandsbroen (se seneste obs.)
Store Høj Sø, Kalvebod Fælled (se seneste obs.)
Svenskeholm Nord, Kalvebod Fælled (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Svenskeholm Syd, Kalvebod Fælled (se seneste obs.)
Sydmøllehøj Sø, Kalvebod Fælled
Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (se seneste obs. - ynglepar 2020)

Fakta
Kommuner: Dragør, Greve, København, Tårnby
Areal: 6179 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen, Jægersborg

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 54
Sidste måned: 371

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet