Vest- og Sydamager med omgivende hav


Kitesurfing udfor Kongelundsstranden på en sommerdag.

Beskyttelse
EF-fuglebeskyttelses-område og EF-habitat-område samt vildt-reservat; fredet

Hele IBA/SPA-området er per 1. april lagt ind under en og samme fredningsskrivelse; Amager Vildtreservat.

Grundlag
Bekendtgørelsen for Amager Vildtreservat kan hentes her.
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/B20070023005-REGL

Plejeplan for Vestamager 2005-2009
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/A649179B-2117-40C5-8BDA-79424E9E54AF/0/PlejeplanVestamagerSamlet.pdf

Se hvilke emner der er blevet vendt på Brugerråd Syds møder:
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/Jaegersborg/Drift/Brugerråd+Syd/

Fakta
Kommuner: Dragør, Greve, København, Tårnby
Areal: 6179 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen, Jægersborg

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 57
Sidste måned: 371

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet