TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DATA FOR LOKALITET NÆRÅ STRAND/AGERNÆS FLAK (471010)  

Kommune:Nordfyns
Lokalafdeling:DOF-Fyn
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Fjord/vig/Strandeng
  
Beskrivelse:Vigtig lokalitet for ande- og vadefugle. En af de tre vigtigste vadefuglelokaliteter i Fyns-området (sammen med Odense Fjord og Storeholm ved Ristinge). Nærå Strand og Agernæs Flak regnes som én lokalitet i DOFbasen, da de samme fugle i høj grad benytter begge områder - vadefladerne på Agernæs Flak ved lavvande og østsiden af Nærå Strand ved højvande.

Adgangsforhold:
Vadefladerne på Agernæs Flak overskues bedst fra Flyvesandet (hvor der er et fugletårn) eller fra Nørreby Hals (kør til Nørreby og videre ad Halsvej). Fuglene i Nærå Strand ses fra eksempelvis Nørreby Hals, fra enden af Skærvej eller fra Skydebanen ved Kørup Mølle i SØ-enden af Nærå Strand. Bemærk at der er adgangsforbud på den yderste del af Flyvesandet i yngletiden af hensyn til ynglende terner.
  
Lokaliteten er del af IBA:Kysten ved Nærå & Æbelø-området
Fuglearter og -racer på lokaliteten:198
Observationsdage/observationer:1217/12360
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.239 sekunder)