TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET EJLINGE (423547)  

Kommune:Nordfyns
Lokalafdeling:DOF-Fyn
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Ubeboet ø/holm/Strandeng
  
Lokaliteten er del af IBA:Kysten ved Nærå & Æbelø-området
Fuglearter og -racer på lokaliteten:95
Observationsdage/observationer:87/649
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.022 sekunder)