TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DATA FOR LOKALITET FLYVESANDET (471015)  

Kommune:Nordfyns
Lokalafdeling:DOF-Fyn
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Campingplads m.m.. NB: Lokaliteten skal kun benyttes til obs. fra selve Flyvesandet + havobs., obs. fra Nærå Strand/Agernæs Flak skal indtastes under denne lokalitet!
  
Lokaliteten er del af IBA:Kysten ved Nærå & Æbelø-området
Fuglearter og -racer på lokaliteten:250
Observationsdage/observationer:966/9102
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.096 sekunder)