For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

28-06-2020: Gentofte Sø
Årets frivillige høslæt med le
Arrangørerne har besluttet at udskyde årets høslæt til tirsdag den 25. august, bl.a. pga. corona. Mere herom vil følge, men det bliver som vanligt...


27-06-2020: Gentofte Sø
Årets tællinger af gøgeurterne
I løbet af juni er der i området blevet foretaget grundige optællinger af gøgeurterne, der jo hører til orkidéfamilien. Resultaterne lyder som...


26-06-2020: Gentofte Sø
Ny basisanalyse fra Miljøstyrelsen
Den 11. juni udsendte Miljøstyrelsen nye såkaldte basisanalyser for de danske Natura 2000-områder, hvor søen og mosen som bekendt indgår (se...


17-06-2020: Gundsømagle Sø
I august erstattes nuværende skur og plancher med nyt.

Biobitz afholdt ved søen.
Log ind på Naturbasen og naviger frem til Gundsømagle Sø den 29/6 2019.


12-06-2020: Gentofte Sø
To guidede ture i området i juni
Mandag den 22. juni kl. 17-19 afholder Gentofte Kvæggræsserlav en tur med fokus på orkideerne på engene på søens vestside med undertegnede som turleder....

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Gribskovområdet (107)
Ringkøbing Fjord (73)
Utterslev Mose (72)
Bølling Sø (66)
Tystrup-Bavelse Søerne (63)
Gentofte Sø (60)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (58)
Rold Skov (56)
Nissum Fjord (55)
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal (50)

I alt er 130 lokalitetssider vist 2891 gange denne måned. Se mere statistik her.