For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

27-01-2022: Gentofte Sø
Håb om dæmpning af motorvejsstøjen
En deltager i caretakergruppen, Helene Brochmann, der også er nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen, har følgende rigtig gode nyhed: ”Kan du huske...


15-01-2022: Flyndersø & Stubbergård Sø
Midvintertællingen 2022

Tællingen blev foretaget i stille vejr med nogen solskin og 4 graders varme. Tællerne var Rie, Henrik, Karen, Keld, Poul, Signe, Brian og Leif.
De bedste...


21-12-2021: Gentofte Sø
Miljøpris til kvæggræsserlavet
Tidligere på måneden kom den glade meddelelse, at Gentofte Kvæggræsserlaug havde vundet Gentofte Miljøpris 2021! Prisen og de 25.000 kr., som følger med,...


26-11-2021: Gentofte Sø
Ny kalender med søens fugle!
Den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist har for sjette gang udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede...


03-11-2021: Gentofte Sø
Ny vandstandsmåler ved søen
Efter søens daværende ejer, Københavns Kommune, i 2006 sløjfede skalapælen ved søens afløb til Gentofte Rende, har det ikke være muligt at følge søens...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (839)
Gribskovområdet (681)
Gentofte Sø (667)
Flyndersø & Stubbergård Sø (519)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (381)
Gillelejeområdet (371)
Bølling Sø (357)
Ringkøbing Fjord (353)
Utterslev Mose (345)
Rold Skov (318)

I alt er 130 lokalitetssider vist 20445 gange denne måned. Se mere statistik her.