For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

28-11-2022: Gentofte Sø
Ny rapport om padder mv.
Gentofte Kommune har netop udsendt en særdeles spændende rapport med resultaterne af en naturhistorisk undersøgelse i 2021 af kommunens vandhuller, foretaget af...


31-10-2022: Gentofte Sø
En af mosens specialiteter
Her på siden har en af mosens på landsplan sjældneste svampe ofte været omtalt, nemlig Pholiota cerifera, der nu har fået det danske navn...


27-09-2022: Gentofte Sø
Kvæget flyttet til nordfolden inkl. blomsterengen
25/9 flyttede GenKo (kvæggræsserlavet) kvæget til den nordlige fold, hvor de nu forhåbentlig kan nå at få græsset den dominerende...


10-09-2022: Flyndersø & Stubbergård Sø
Oktobertælling - få fugle, men Aftenfalk

Tællingen blev foretaget i blandet vejr. Fint vejr med en enkelt kraftig byge. Ellers vind fra øst og 16 grader.
Tællerne var Signe,...


23-08-2022: Gentofte Sø
Silende sensommersang
Den første, natlige del af morgenturen 18/8 fascinerede som altid, denne gang først og fremmest med flere flagermus langs søens bredder, end det længe er set....

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (1257)
Gribskovområdet (226)
Gentofte Sø (164)
Rold Skov (132)
Ringkøbing Fjord (109)
Bølling Sø (107)
Utterslev Mose (100)
Nissum Fjord (98)
Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen (94)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (92)

I alt er 130 lokalitetssider vist 7996 gange denne måned. Se mere statistik her.