For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

29-05-2019: Gentofte Sø
Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

Grågås: Der er blevet foretaget nogle grundige optællinger af udviklingen i...


14-05-2019: Gundsømagle Sø
Nattergalen er kommet.
Der er 2 ugleunger i området - vis hensyn - bliv på gangstierne.


30-04-2019: Gentofte Sø
Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

Grågås: De første kuld er rapporteret 10/4 (Henrik Friis). 17/4 beretter...


31-03-2019: Venø & Venø Sund
I aften skulle vi se om vore særlige venner de lysbugede knortegæs var tilstede i et antal som de plejer at være her ved reservatets lukning.Det var de næsten 345 mod sidste år 440. De nyeste beboere...

28-03-2019: Gentofte Sø
Skum
Der er indkommet et spørgsmål vedr. det skum, der fx kunne ses på søens østbred efter nogle dages blæst midt i marts, og som kan ligne et forureningstegn. Skummet dannes...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (6823)
Gribskovområdet (847)
Gentofte Sø (317)
Ringkøbing Fjord (208)
Bølling Sø (205)
Skjern Å-dalen (204)
Rold Skov (186)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (183)
Gillelejeområdet (169)
Filsø (154)

I alt er 130 lokalitetssider vist 17187 gange denne måned. Se mere statistik her.