For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

30-01-2020: Gentofte Sø
Observationer af ringmærkede måger
Den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist udførte i begyndelsen af januar et lille mågeprojekt. Hver dag i ca. 15 minutter fotograferede...


11-01-2020: Flyndersø & Stubbergård Sø
Den internationale Midvintertælling.

Tællingen blev foretaget af Karen, Signe, Jeanette, Ingerid, Keld og Leif.
Vejret var af samme art som sidste år. 6 graders varme, overskyet...


02-12-2019: Gentofte Sø
Ny kalender med søens fugle!
Den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist har for fjerde gang udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede...


11-11-2019: Gentofte Sø
Tre organisationer protesterer mod Miljøstyrelsens forslag til ændring af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Brobæk mose og Gentofte Sø

På opfordring fra en lokal caretaker...


30-10-2019: Gentofte Sø
Nyeste om søens mink
Den 15/10 iværksatte kommunen og Naturstyrelsen som varskoet fældefangst af søens mink - med frivillige caretakere til at stå for tilsynet. Minken, der er indført...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (4368)
Gentofte Sø (429)
Gribskovområdet (395)
Bølling Sø (210)
Ringkøbing Fjord (186)
Gillelejeområdet (181)
Almindingen (173)
Tystrup-Bavelse Søerne (170)
Utterslev Mose (167)
Geddal Enge & Sønder Lem Vig (166)

I alt er 130 lokalitetssider vist 14103 gange denne måned. Se mere statistik her.