For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

30-05-2023: Gentofte Sø
HUSK BIOBLITZEN DEN 8.-9. JUNI!
Den 8.-9. juni kl. 12-12
afholdes områdets anden bioblitz i et samarbejde mellem Grøn Guide Gentofte, DOF, DN Gentofte og Dansk Botanisk Forening,...


27-04-2023: Gentofte Sø
HUSK BIOBLITZEN DEN 8.-9. JUNI!
Den 8.-9. juni kl. 12-12
afholdes områdets anden bioblitz i samarbejde med Grøn Guide Gentofte og DN Gentofte. Alle kan være med til at registrere...


30-03-2023: Gentofte Sø
HUSK BIOBLITZEN DEN 8.-9. JUNI!
Den 8.-9. juni kl. 12-12 afholdes områdets anden bioblitz i samarbejde med Grøn Guide Gentofte og DN Gentofte. Alle kan være med til...


23-02-2023: Gentofte Sø
HUSK BIOBLITZEN DEN 8.-9. JUNI!
Den 8.-9. juni afholdes områdets anden bioblitz i samarbejde med Grøn Guide Gentofte. Alle kan være med til at registrere så mange arter...


27-01-2023: Gentofte Sø
Ny svampeliste!
Svampeeksperten David Boertmann har for nylig revideret områdets svampeliste, der nu er lagt på Facebooksiden under filer, man kan også få den tilsendt fra...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (532)
Gentofte Sø (184)
Gribskovområdet (84)
Ringkøbing Fjord (51)
Tystrup-Bavelse Søerne (47)
Gillelejeområdet (39)
Nissum Fjord (39)
Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen (37)
Rold Skov (37)
Bølling Sø (35)

I alt er 129 lokalitetssider vist 2576 gange denne måned. Se mere statistik her.