Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nordhavnstippen


Nordhavnstippen, del 1, oktober 2007. Foto: Thomas Hellesen

Adgangsforhold
Transportmulighederne til Nordhavnstippen er lige til. Bus linje 26 har endestation i områdets nordvestligste spids på Kattegatvej. Adgangen ind til Nordhavnstippen (del 1) sker enten ved ”hovedindgangen” i områdets vestside, hvor porten i hverdagene står åben, eller via det officielle hul i hegnet ved kysten mod nord. Inde på området er der forskellige stisystemer og en mindre grusvej, man kan følge. Stierne er brugbare, hvis man er på cykel, men det nemmeste er at færdes i området til fods. Fra del 1 kan man komme videre over på del 2 enten via sluseporten, som også fungerer som bro, eller bagom dokken langs den grå hal.
Officielt er det egentlig ikke tilladt at færdes på Nordhavnstippen. Det er der to grunde til. Den ene er, at søerne på del 1 er klassificeret som depoter og derfor er omfattet af den lovgivning, der gælder herfor. Det betyder, at så længe de lavvandede søer ikke er fyldt op, må offentligheden ikke gives adgang til området. Den anden grund er, at Københavns Havn har haft problemer med uautoriseret henkastning af jord og affald. Derfor har de bibeholdt hegnet for at undgå denne færdsel.
Imidlertid bliver området brugt flittigt af diverse friluftsnydere. I den forbindelse skal også nævnes, at da den nu nedlagte driving range stadig lå der (på del 1), var der offentlig adgang til den del af området. Endvidere har en vandscooterclub de sidste år også holdt til i det aflukkede bassin mellem del 1 og del 2. Der er således mange forskellige brugere af området, og det er sandsynligvis også grunden til, at Københavns Havn har valgt at forholde sig overbærende til de mange besøgende, idet de ikke volder dem nogen problemer.

Udnyttelse
Nordhavnstippen er ejet af Københavns Havn A/S.
Den yderste del af Nordhavnen er skabt ved modtagelse af byfyld gennem de sidste 30-40 år. Opfyldningen skete med henblik på en fremtidig udnyttelse af området til havneformål. Pga. byens pres på havnen, var det tanken at flytte havneaktiviteterne længere ud på området, hvilket også er sket inden for de sidste 10 år. I 80’erne og starten af 90’erne lå området mere eller mindre ubenyttet hen. I 1995 anlagde Øresundskonsortiet så en fabrik – den store grå hal der endnu står mastodontisk i landskabet - for produktion af tunnelelementer til den faste forbindelse over Øresund. Fra 1995 frem til 2000 var Stubben da lukket land, idet området fungerede som arbejdsplads. Det store bassin med sluseport, og det tilstødende yderbassin, som ligger ud for og i forlængelse af den grå hal, er lavet i forbindelse med dette arbejde.

I dag ligger del 2 ubenyttet hen, mens der på del 1 foregår forskellige aktiviteter dels i form af en nyere containerplads placeret ved den grå hal dels i form af opmaganisering af sten og diverse andet ligeledes i området omkring den grå hal.
Derudover benyttes Nordhavnstippen flittigt af diverse rekreative brugere. Både fuglekiggere, lystfiskere, hundeluftere m.m. benytter sig af området - inkl. en vandscooterklub der holder til i det inderste bassin mellem del 1 og del 2.

For yderligere information vedrørende de fremtidige udnyttelsesplaner henvsises til afsnittet om Nordhavnstippens fremtidsudsigter.

Fakta
Kommune: København
Areal: 101 hektar
Ejerforhold: Københavns Havn

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fjernelse af industri
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side