Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nordhavnstippen


Snespurv, Nordhavnstippen 2.11. Foto: Thomas Hellesen

Sidste nyt
19-03-2008: I januar så en ny hjemmeside om Nordhavnstippen (også kaldet Stubben) dagens lys. Hjemmesiden hedder: http://stubbenblog.wordpress.com/

Af praktiske grunde, herunder tilgængelighed, er det meste af indholdet på denne side flyttet over på den nye hjemmeside. For diverse informationer, nyheder m.v. omhandlende Stubben, henvises derfor til den nye hjemmeside.


26-11-2007: OPDATERINGER

Under øvrige dyre- og planteliv er natsommerfuglen Kridtuglen blevet tilføjet. En sjælden og rødlistet art som også kan findes på Nordhavnstippen.

Derudover er der blevet tilføjet en ny side; Trusler, bevaring og pleje som beskriver hvad der truer naturværdierne på Nordhavnstippen, hvad der bør bevares og hvordan havnens vedligeholdelse/pleje af arealerne sker mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til dyre- plantelivet derude.


19-11-2007: OPSUMMERING FOR OKTOBER MÅNED

Oktober blev som forventeligt en spændende måned. Skovskade kom endelig på Stubbenlisten, som nu er på 207 arter! Derudover kastede måneden Stubbens anden Hvidbrynede Løvsanger af sig. Af andre gode arter skal nævnes Grønbenet Rørhøne, Vandrefalk, Lærkefalk, Rødstrubet Piber, stationær Isfugl, Kaspisk Måge, Skovhornugle og Mosehornugle, Skægmejse, Lille Korsnæb m.m. Med 8 Bjergvipstjerter i oktober lander efterårstotalen (september, oktober) på 14 stk. Sidste år gav i de samme måneder 13 stk.
Af stationære almindeligheder skal nævnes de faste Tårnfalke, en lille flok Taffelænder, Troldænder, Lille Lappedykker og et par Husrødstjerter. Knopsvaneparret med unger har også været på plads hele måneden.

Den første dag i måneden kunne Stubben byde på: Bramgås 44s, Mørkbuget Knortegås 24s (ega), Pibeand 55 sø (HEL), Krikand 1 r (HEL, BJO), Spidsand 7s (BJO), Brushane 4s, Strandhjejle 1s (HEL), alk 1 død (HEL), Engpiber 120 r (ega) + 55s (HEL), Rødstrubet Piber 1r (ega), Skærpiber 2r (ega), Munk 3r, Gransanger 5r (HEL) og Lille Gråsisken 1r (BJO).

Den 2.10 slog HEL så til med endnu en Hvidbrynet Løvsanger. Sidste år fandt HEL en på del 1 d. 28.9, denne gang blev den fundet på del 2. En hel del slog et smut forbi Stubben den dag, men den var ikke super samarbejdsvillig. Samme dag blev det også til følgende: Mørkbuget Knortegås 61 t + 82 t (HEL, EFB), Blå Kærhøg 1 br fu, Grønbenet Rørhøne 1 1k – nok genganger fra september (HKA), Hjejle 8s (HEL), Alk 2r (EFB), Hedelærke 2t (HEL, FDE), Engpiber 90r + 140s (HEL), Skærpiber 1-2r (HKA, BJO), Rødhals 45r (HEL), Sangdrossel 40r (HEL), Gransanger 15r (HEL), Fuglekonge 25r (HEL), Lille Korsnæb 4s (HEL) og Rørspurv 12r + 16s (HEL).

D. 4.10 havde MWK Blå Kærhøg 1 br, Mosehornugle 1r, Bjergvipstjert 1t og Fuglekonge 45r. Dagen efter, den 5.10 var der fortsat rastende Mosehornugle (JTS). Derudover var der Rødstrubet Piber 1 r/ø (MHP), Bjergvipstjert 1r i betondokken, Sangdrossel 60r (tangering af rekord fra 10.10 sidste år) og Fuglekonge 20r (JTS).
Den 6.10 blev det til Blå Kærhøg 1r, Almindelig Ryle 1r (RT), Skovhornugle 2r (BON), Isfugl 1r i den første sø på del 1 (RT), Hedelærke 1r på del 1 (RT), Engpiber 50r, Bjergvipstjert 1t (RT), Sangdrossel 30r (BON), Skægmejse 1 of/t (RT), Skovskade 1r del 1 i krattet ved indgangen – ny Stubbenart (CMJ) og Rørspurv 11r (RT).

D. 7.10 lavede Jesper Brodersen en vesttrækkende ad Vandrefalk og en sydvesttrækkende 1k Lærkefalk - hver især 7. fund. Dagen gav også 4 trk. Spurvehøge og en rst. Misteldrossel (JBR). Derudover var der Bjergvipstjert 2r (PD) og Rødstjert 2r (CMJ). D. 8.10 havde ABK en sydvesttrk. Blå Kærhøg (br) og d. 9.10 var der en rst. Blå Kærhøg (br). D. 9.10 blev det også til: Isfugl 1r i bassinet mellem del 1 og del 2, 2 Skærpibere, 40r Engpibere + 20 sydtrk., Bjergvipstjert 3s, Sangdrossel 30r, Misteldrossel 2r og Fuglekonge 20r (HEL). Dagen efter var den Blå Kærhøg og Isfuglen fortsat pp. (HEL). Begge var også pp. den 11.10, hvor det også blev til 48 trk. Sanglærker (MWK), 15 sydtrk. Silkehaler (TDT), 13 rst. Gransanger og ca. 5 trk. Skægmejser - blot 5. fund på Stubben (MWK).

D. 12.10 havde JTS en nordøst trk. Rødlom, en rst. Almindelig Ryle, 1 fu Splitterne, Alk/Lomvie 5n og Bjergirisk 25r. D. 13.10 var der en rst. Alk i bassinet mellem del 1 og del 2 (MST) og d. 14.10 en rst. brun Blå Kærhøg (CMJ, MST) samt en han fu. på del 1 (THA), 5 sydtrk. Musvåger (CMJ) og en Gransanger på del 1 (THA). Den 15.10 var der fortsat en brun Blå Kærhøg rst. (CMJ), men d. 16.10 var der to brune og en han (HKP).
D. 18.10 fortsat Blå Kærhøg 1 brun rst. samt en indtrk. Fjeldvåge og 2 rst. Skærpibere (MKJ).
Den 21.10 blev der set 30 sydøsttrk. Bramgæs, Pibeand 1r, Krikand 1r, Alk/Lomvie 1v, en fejlfarvet Fuglekonge (hvid/creme pigmenteret) (HEL) samt en Stor Tornskade – den første i efteråret (JMu).
Dagen efter, d. 22.10, fandt GB en rst. Bramgås på del 1 som skulle vise sig at blive stationær – den blev set måneden ud. Den så ikke umiddelbart ud til at være syg eller skadet.

D. 23.10 var Bramgåsen pp., hvilket den også var på datoerne 26, 27 og 30.10. Derudover blev det til Mørkbuget Knortegås 11sø, Pibeand pp. og Isfugl pp. (HEL). Dagen efter blev det til endnu en Bjergvipstjert (of), Bjergirisk 25r og Snespurv 6r (MHP).

D. 26.10 fandt MKJ 2 Sortgrå Ryler fra sin kajak! De stod på molestene på den nordøstlige del af del 2 og det er første obs. af Sortgrå Ryle siden 2003! Fra kajakken så MKJ også 4 Skærpibere. ABK havde samme dag en 1k Kaspisk Måge i Fiskerihavnen og en rst. Alk, samt 3 trk. Gulspurve (ses ikke så tit på Stubben). D. 27.10 havde JTS 12 rastende Mørkbuget Knortegæs, 35 Engpibere, 4 Sangdrosler, 10 Gærdesmutter og 15 Bjergirisker.

Den sidste obs. på Stubben i oktober blev d. 30.10, hvor HEL sluttede af med en rastende og derefter sydvesttrk. han Blå Kærhøg, 1r Skærpiber, Sangdrossel, 15 Bjergirisker og 1 nordvesttrk. Snespurv.


I alt blev det til 23 observationsdage i oktober måned, hvilket er ganske pænt. Til sammenligning var der 19 i 2006, 16 i 2005, 21 i 2004 og 22 i 2003.


12-10-2007: OPSUMMERING FOR SEPTEMBER MÅNED

September måned blev en måned lidt udover det sædvanlige! Hele 3 nye arter for Stubben blev det til! Heraf TO stormfulgearter; Almindelig Skråpe og Sabinemåge! Den tredje nye art blev en Sandløber. Hermed er 206 arter truffet på Stubben! Derudover blev det også til en god rovfugledag d. 1.9 med to nye dagsrekorder. Endvidere skal nævnes 6 trk. Sædgæs, i alt 4 Fiskeørne, en Havørn, endnu en Temmincksryle, en Dværgryle, Grønbenet Rørhøne, en Rødtrubet Piber og i alt 6 trk. Bjergvipstjerter.

Måneden startede godt ud med nogle fine rovfugle træktal. D. 1.9 havde HHS 2 Fiskeørne SV, 70 SpurvehøgeSV (ny dagsrekord), 4 Rørhøge SV, og 45 Hvepsevåger SV (også ny dagsrekord). Derudover Stillits 60 rst. (HHS) og en Gøg (ABK).
D. 3.9 blev det til Brushane 1 rst. (IBJ). D. 7.9 en syd trk. Dværgfalk (HEL) og d. 8.9 8 Almindelige Ryler rst. (CMJ).
D. 9.9 kom så dagen med hele to nye arter! Dagen startede med en mulig Kuhls! som blev twichet af en del, da det viste sig at den lå og rastede syd for Hven (fundet af IBJ). Som dagen skred frem og flere og flere fik set den, blev Kuhls’en ombestemt til en Almindelig Skråpe. I mens der blev obset Skråpe kom der så også lige en Sabinemåge forbi, som bl.a. JTS og RT var så heldige at se. Sabinemågen var set sydtrækkende tidligere på dagen ved Vedbæk Havn af MKH. Og senere på dagen, da vinden havde lagt sig en smule, blev den igen set langs østkysten, denne gang trækkende nord.

D. 11.9 blev det til en Grønbenet Rørhøne rst. – en sjælden gæst, og kun 3. fund! – (HKA) samt 170 Pibeænder trk. SØ (HEL). D.12.9 havde ABK en Gøg.
Endnu en god dag på Stubben blev det til d. 16.9: Rødstrubet/Sortstubet Lom 1 N, Flølsand 1 N, Havørn 1 trk. – kun 3. fund - (også set fra Vedbæk Havn af MKH), Fiskeørn 2 trk., Kjove sp. 1 N, Alk 1 N, Skærpiber 1 rst., Bjervipstjert 1 trk. og Stenpikker 12 rst. (alle KMN). Derudover havde LNA en Dværgryle og en sen Temmincksryle – endnu en!

D. 18.9 blev der set: Sortand 11 SØ (RT), Dværgfalk 2 trk. (HEL, RT), Alk 1 SØ (RT), en sen Gøg 1 (HEL), Engpiber 80 rst. + 60 S (HEL), Skærpiber 1 rst. (HEL, RT), Bjervipstjert 3 S, (HEL) og Havesanger 1 rst. (HEL).
D. 21.9 blev den Grønbenede Rørhøne set igen (PEn). Derudover blev det til Stor Præstekrave 3 rst. (HEL), og endnu en ny art for Stubben!; Sandløber 1 rst. i pytterne på del 1, set af den engelske birder TDT = Terry Townshend. Lomvie 1 rst. i Fiskerihavnen (HEL, TDT), Alk 4 Sø (HEL), Mursejler 1 rst. (HEL, PEn) samt Engpiber 140 S + 25 rst. (HEL).
Den Grønbenede Rørhøne blev også set d. 23.9 (EAg) og samme dag også Alk 1 rst. (SSB) og Gul Vipstjert i of. (EAg). D. 25.9 Alk 1 rst. + 1 V, Engpiber 50 rst. og Bjergvipstjert 1 V (HEL).

D. 27.9 var der 3 rastende og derefter sydtrækkende Store Præstekraver samt 3 Almindelige Ryler. Derudover 1 Alk rst. (genganger), Sanglærke 35 S, Engpiber 50 rst. + 70 S, Bjergvipstjert 2 S, Sangdrossel 40 rst. og Rørspurv 15 rst + 17 S (HEL).
D. 30.9 sluttede LMN september måned af med følgende obs.: Sædgås 6 SV, Pibeand 40 SV, Spidsand 60 SV, Hjejle 38 SV, Sortklire 8 SV (CMJ), Alk 3 fu (CMJ) og den første Rødstrubet Piber 1 rst. del 1. Kun én Rødstrubet Piber er under det sædvanlige, men manglen på østenvind i september har generelt givet færre obs. af Rødstrubet Piber end sædvanligt.

I alt blev det til 16 obsdage i september. Til sammenligning var der 19 i 2006 og 21 i 2005.


12-09-2007: OPSUMMERING FOR PERIODEN JUNI TIL AUGUST

Juni måned var meget stille. Eneste nævneværdige obs. er en Lille Præstekrave d. 13.6 (HEL) og d. 17.6 samt 2 syng. Kærsangere (ANS).

Juli måned var også stille. En Rørhøg blev set d. 1.7 (HEL), 9 Mudderklire d. 6.7 (MHJ), Lille Præstekrave d. 16.7 (HHS) og en Hvidklire d. 17.7 (MKP).

I august kom der gang i den igen. D. 2.8 havde ABK en 1k Lille Præstekrave. D. 9.8 var der 2 1k, en Hvidklire, Kærsanger, Rørsanger, 2 Broget Fluesnapper og 4 Rødryggede Tornskader (HEL).
D. 10.8 slog IBJ til med hele 4 Temmincksryler! En ad. og 3 1k. Kun anden obs. på Stubben. Fuglene holdt til på den yderste (østligste) del af del 1, det område hvor den yderste sø tidligere lå. Opfyldningen af søen og den våde sommer har skabt nogle fine pytter i det område. De 4 Temmincksryler blev til d. 14.8 med to der blev hængende til 16.8. D. 10.8 havde IBJ også en Lille Præstekrave – en af dem fra dagen før – samt 6 Mudderklire. Den Lille Præstekrave var også på plads d. 11.8. D. 12.8 blev der udover de 4 Temmincksryler (IBJ, TDT, ABK) også set 7 Mudderklire og 3 Rødryggede Tornskader (IBJ). D. 14.8 rastede 2 Almindelige Ryler med Temmincksrylerne (MHA) og samme dag var der også 3 Dobbeltbekkasiner (MHA), 9 Mudderklire (MHA, HKA) samt Grå Fluesnapper (HKA), Broget Fluesnapper (MHA) og Rødrygget Tornskade (THA). D. 16.8 blev det til Strandhjejle 4 SV + 31 S (hhv. SKR og TDT), Temmincksryle 2 (TDT, ABK), Lille Kobbersneppe 4 SV, Løvsanger 10 og Rødrygget Tornskade 3 (SKR).
HEL havde d. 20.8 en Nattergal (første efterårsobs på Stubben!) og en Rørsanger. Og d. 22.8 blev der set Pibeand 20 SØ, Fiskeørn 1 S, Almindelig Ryle 6 S og 2 Rødryggede Tornskader (HEL). D. 23.8 var der Gøg og Vendehals samt Bynkefugl 23 (ny dagsrekord), Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2 samt Rødrygget Tornskade 2 (HEL). Samlet er der i alt set ca. 12 Rødryggede Tornskader i løbet af august - ganske pænt. D. 24.8 blev der sat ny dagsrekord for Grå Fluesnapper med hele 14 rst! Samme dag også Rødstjert 4, Bynkefugl 20, Løvsanger 30 og Broget Fluesnapper 3 (HEL). D. 27.8 var der Hvidklire 1 rst., Løvsanger 10, Grå Fluesanpper 3 og Broget Fluesnapper 1 (HEL). Hvidkliren blev også set dagen efter, d. 28.8, plus Mudderklire 8 og Løvsanger 12 (MHP). D. 29.8 havde HEL Rødstjert 4, Skovsanger 1, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 1 og Broget Fluesnapper 2. På den sidste dag i august måned blev det til Strandhjejle 1 S, Tinksmed 2 rst., efterårets første Bjergvipstjert trk. S, Havesanger 3, Munk 5, Løvsanger 15 og Grå Fluesnapper 3 (HEL).


I juni blev det til sølle 4 obs.dage, i juli 5 og i august 16.


15-08-2007: YNGLEFUGLESTATUS 2007

Status for 2007 ser ud som følger:

Lille Lappedykker: 1 par (2 unger) - uændret
Knopsvane: 1 par (5 unger, men 2 af dem døde) - uændret
Tårnfalk: 1 par (ynglesucces?) - uændret
Blishøne: 1-2 par - uændret
Sanglærke: 7-9 par - ca. 10 i 2006
Digesvale: 7-10 par (sandsynligvis 7-8 par) - 15-20 par i 2006
Engpiber: 6-7 par - ca. 10 par i 2006
Gul Vipstjert: 1 par (fik tilsyneladende ikke ynglesucces. Desuden en territoriehævdende han på del 1 i et par uger)
Hvid Vipstjert: 2-3 par - uændret
Husrødstjert: 1 par - uændret
Stenpikker: 2-3 par - 3-4 par i 2006
Tornsanger: 6-8 par - ca. 10 par i 2006
Rørspurv: 2-3 par - uændret

For Sanglærke og Engpiber vurderes det, at 2-3 par for hver art er gået tabt pga. det omfattende jordarbejde derude i foråret og sommeren. For Stenpikker drejer det sig om 1-2 par.

Gul Vipstjert er ikke konstateret ynglende på Stubben sidden engang i starten af 90'erne. Så det var overraskende med både et par der gjorde yngleforsøg (på del 2) og en territoriehævdende han (på del 1).

Nedgangen for Digesvalerne skyldes dels at den ene af jordbunkerne de tidligere har brugt blev fjernet sidst på vinteren, dels at der uheldigvis blev gravet i den anden de brugte. Gravearbejdet i den tilbageværende jordbunke blev heldigvis stoppet i tide, så de fik fred til at yngle.

Nedgangen for Tornsanger skyldes at en del krat blev fjernet i det tidlige forår i området omkring starten af del 1.


21-06-2007: OPSUMMERING FOR PERIODEN MARTS TIL MAJ

D. 3.3 havde ABK 2 Rødstrubede Lommer: 1 fu + 1 nv til rst., 8 Store Skalleslugere, 1 Skærpiber i Fiskerihavnen, den stationære Bjergvipstjert og en Blå Kærhøg (brun). D. 6.3 så ABK en Skovsneppe og 7.3 havde JTS en Misteldrossel foruden Bjergvipstjerten, Bjergvipstjerten blev sidst set d. 14.3 af SKR. D. 12.3 havde HEL 41 indtrk. Musvåger og Blå Kærhøg og senere samme dag havde IBJ og ABK på forskellige tidspunkter hhv. 5 og 23 trk. Traner. ABK fandt endnu en Skovsneppe d. 20.3 og samme dag blev det også til 5 rst. Sortænder og en NV trk. Rød Glente.
Fra d. 24.3 til 27.3 blev der set ikke mindre end 3017 trk. Traner! 96 d. 24.3 (HHS), d. 25.3 807 (HHS), d. 26.3 i alt 921 (HHS og HKP) og d. 27.3 1149 (ANS) + 30 (HEL) + 14 (ABK, IBJ) – i alt 1193 den dag. D. 27.3 fandt Mikkel Willemoes en Rødtoppet Fuglekonge (2. fund) som blev twitchet af en del i løbet af dagen. Samme dag så Mikkel også både Duehale og Sørgekåbe! Senere på dagen blev der set TO Skovsnepper – en på hver af delområderne – trådt op på samme tidspunkt af hhv. IBJ og HEL. En Skovhornugle blev også set et par gange i løbet af dagen samt en trk. Fjeldvåge (HKP, JTS). D. 27, 28 og 29.3 blev der også set Blå Kærhøg (brun).

April måned lagde ud med en rastende og derefter øst trækkende Mosehornugle d. 1.4 (CMJ) samt en Blå Kærhøg (SSB). D. 3.4 var den sandsynligvis samme Blå Kærhøg fortsat på plads (JTS). D. 13.4 blev forårets 5 Skovsneppe fundet af MHA. Det giver. i alt 7 stk. i første halvår! Samme dag også en Rød Glente trk. vest (JTS) samt 70 Rødhalse - ny dagsrokord, den tidligere var på 40 (HEL, ABK). HEL havde d. 16.4 en nord trk. Rød Glente og Svaleklire 3 rst + 1 trk. D. 21.4 var der Gul Vipstjert (LMN) samt Svaleklire 3 og Hvidklire 1 (MHP). D. 22.4 blev det til 5 rst./ø trk. Svaleklire samt en småsyngende Bjergirisk (HEL). D. 23.4 var en af de bedre dage. Følgende blev set: Lille Præstekrave 1 (SKR, IBJ), Mosehornugle 1 (SKR), Ringdrossel 1, Sangdrossel 60, Skovsanger 2 og Løvsanger 40 (IBJ).
Dagen efter, d. 24.4, blev det til Svaleklire 3 (CMJ), Sangdrossel 25, Havesanger 1, Skovsanger 1 og Løvsanger 45 (HEL). Endnu en Ringdrossel blev set d. 25.4 og samme dag også en NØ trk. Dværgfalk og en rst. Lille Regnspove ( JTS). D. 26.4 havde HEL 15 nord trækkende Traner, 2 SØ trk. Klyder (3. fund!) og en Lille Præstekrave. D. 30.4 blev der set trk. Lille Regnspove og 15 Løvsangere (SKR).

Forårets eneste Vendehals blev fundet af HEL d. 2.5. Den blev også set af SKR. Samme dag også en nord trk. Gøg (HEL). D. 13.5 var der fald, og det gav en syng. Nattergal, 2 Rørsangere, 6 Havesangere, 35 Løvsangere og 4 Broget Fluesnappere (HEL). D. 14.5 var der Gøg, Skovhornugle og 2 Grå Fluesnappere (ABK) samt Stenpikker 19 (HAG). KMN og HKA havde d. 15.5 50 Gule vipstjerter rst. Og samme dag også 2 Rørsangere (HEL, SKR) samt en Rødrygget Tornskade hun (HEL). D. 19.5 havde LNA en trk. Dværgfalk og 21.5 havde HEL 2 rst. Tinksmed. D. 22.5 blev det til 2 syng. Kærsangere og 2 Rødryggede Tornskader (HEL). HEL havde d. 25.5 3 syng. Kærsangere samt 1 Gulbug og 2 Rødryggede Tornskader (hun + syng. han). D. 28.5 var der Lille Præstekrave, Rødrygget Tornskade og syng. Kærsanger (HAG).

I marts blev det i alt til 16 obs.dage. I april 17 og i maj 16.


31-03-2007: FANTASTISK AFSLUTNING PÅ MARTS MÅNED

I dagene 24.3 til 27.3 trak ikke mindre end 3017 Traner over Nordhavnstippen!
Tranetrækket over Sjælland gik i gang d. 23.3, hvor de første flokke blev set.
D. 24.3 gik trækket så for alvor i gang. På Nordhavnstippen gav det den dag 96 trk. i løbet af eftermiddagen (HHS). D. 25.3 havde HHS 807 trk. D. 26.3 i alt 921 trk. (HKP 714 fra 14-16 og HHS havde efter kl. 16 207 trk.).
D. 27.3 havde ANS 1149 trk. fra 13.55-17.50 og derudover blev der set 30 trk. (HEL) samt 14 (ABK, IBJ).

Udover de mange Traner blev det også til følgende:
D. 27.3 fandt Mikkel Willemoes en Rødtoppet Fuglekonge - kun andet fund for Nordhavnstippen! Samme dag havde Mikkel også en Duehale! og en Sørgekåbe!. En del twitchede i løbet af dagen den rødtoppede. Senere på dagen blev det også til to SKovsnepper! - én på del 1 og én på del 2, begge set kl. 18.10 (hhv. HEL og IBJ). En Skovhornugle blev også set et par gange i løbet af dagen på del 2. (MKW, JTS)


03-03-2007: OPSUMMERING FRA PERIODEN DECEMBER 2006 TIL FEBRUAR 2007

Ud over lidt rigtigt vintervejr i slutningen af februar med masser af sne, var vintermånederne præget af mildt, blæsende og regnfuldt vejr.

Highlights fra de tre måneder blev følgende:

Mosehornugle d. 2.12 (ABK), Søkonge d. 3.12 - 7. fund (SSB), Sangsvane 16 s d. 29.12 og samme dag Blisgås 4 s – 9. fund (BON). Skovhornugle 2 d. 31.12 + 12.1 i Stubbenskoven (JTS) og 3 d. 13.1 (IBJ).
Lomvie 1 r d. 6.1 (ANS), Sule 1 r d. 6.1 (RS) og 1 ad fou. d. 13.1, hhv. 3. og 4. fund (IBJ). D. 13.1 også Sædgås 4 sv (IBJ). Alk r ud for del 1 d. 21.1 og Fjeldvåge 1 (JTS). Også Fjeldvåge d. 26.1 (JTS) og 27.1 (IBJ, CHF). D. 27.1 Sangsvane 4 s (IBJ, CHF) og Skovsneppe 1 (ca. 5. fund) i selskab med CHF alias Peter Lyngs fra Chrø. D. 2.2 Sortand r (ABK) som også kunne ses dagen efter (PAN). D. 7.2 Rødstrubet Lom 1 n, Sangsvane 14 indtrk., Sortand 6 n, Fløjlsand 1 n, Lomvie 1 n og Sortkrage 1 r ved rundkørsel på del 1 (KMN). D. 27.2 Skovsneppe 1 (ca. 6. fund) i Stubbenskoven (JTS) og Misteldrossel 2 (SIO).

Af andre obs. skal nævnes følgende:

Knarand 2 r d. 2.12 (ABK) og 3.12 (ANS). Sidstnævnte dato havde CMJ dog 4. 1 d. 6.12 (PEn) og 9.12 (CMJ) og 2 igen d. 27.1 (IBJ) og igen 1 d. 10.2 (ANS).
Pibeand 2 d. 29.1 (HKA), 3 d. 4.2, 1 d. 10.2 (ANS) og 14.2 (HKA).
2500 Skarv ofl. d. 9.12 (CMJ) og 1200 fou. d. 7.2 (KMN). Bramgås 42 ø d. 21.12 (SKR).
Snespurv 2 d. 3.12 (ANS, SSB), 2 ofl. d. 6.1 (THA), 4 sv d. 12.1 (JTS), 3 indtrk. d. 27.1 (IBJ) og 2 d. 14.2 (HKA).
Bjergirisk 25 d. 29.12 (BON), 20 ofl. d. 13.1 (THA) og 25 r d. 27.2 (SIO).
Skærpiber 1 d. 30.12 (ABK), 1 d. 7.1 (RS), 1 d. 2.2 (ABK), 1 d. 7.2 (KMN), 1 d. 14.2 (HKA), 2 d. 16.2 (ABK) og 1 ofl. d. 18.2 (CMJ).

Af det mere løse skal følgende nævnes:

Toppet Lappedykker 1 r d. 16.2 (MKP). Hvinand 4 d. 15.2 (SKR). Sølvmåge 750 d. 7.2 (KMN).
Vindrossel 2 d. 1.2 (RR). Sjagger 65 r d. 27.2 (JTS). Tornirisk 4 d. 3.12 (SSB) og Gråsisken 3 d. 26.1 (JTS).

I slutningen af perioden begyndte enkelte forårstrækkere at melde sig:

Hvid Vipstjert 1 d. 14.2 (HKA). Stor Præstekrave 1 ofl. d. 15.2 (SKR, HHS) og 1 s d. 16.2 (ABK).
Sanglærke 6 r d. 15.2 (SKR) og 5 r + 8 n d. 18.2 (ega)

I hele perioden har den stationære Bjergvipstjert regelmæssigt kunne ses (21 obsdage). Derudover op til 4 Blå Kærhøge rastende (4 stk. d. 2.12 ABK, ellers 1-3 stk. Set på næsten alle obsdage) Endvidere 1-2 stationære Husrødstjerter (2 d. 6.1 og 10.2 – begge ANS. I alt 15 obsdage). En flok af Stor Skallesluger har kunnet ses gennem vinteren med makstal på 10 fugle d. 29.1 (HKA) og 9 d. 20.2 (EEE). Derudover de faste Troldænder som primært ses i sø nr. 2. Her blev det største antal 148 d. 29.1 (HKA).

I alt blev det i perioden december-februar til 35 observationsdage fordelt på 9 i december, 12 i januar og 14 i februar. I 2005 var fordelingen hhv. 9, 12, 9 og i 2004 hhv. 13, 15, 9.


31-12-2006: NYT OM FREMTIDEN FOR NORDHAVNSTIPPEN

Jf. hjemmesiden for Københavns Havn fremgår det af en opdatering d. 19. december 2006, at der er planer om at anlægge nye krydstogtskajer. Målet er at sikre Københavns placering som førende skandinavisk krydstogtsdestination.
Det er endvidere planen, at containerterminalen senere kan flyttes til arealer mod nordøst i Nordhavnen, dvs. Nordhavnstippen! Denne den del af planen fremgår af den såkaldte 2. etape, som forudsætter en opfyldning på 600.000 m2. Opfyldningen skal bruges som depotområde for overskudsjord, når det nuværende depot på Prøvestenen er opbrugt om godt tre år. Udover nye havneaktiviteter er det tanken, at et nyt depotområde i Nordhavnen også kan skabe grundlag for rekreative arealer i form af en offentlig strand.
Departementschef Jacob Heinsen, som er bestyrelsesformand for Københavns Havn A/S, udtaler i skrivelsen, at de nu er i gang med at undersøge det tekniske grundlag, bl.a. undersøgelser af anlægs- og sejladsforhold, og samtidig skal have en grundig dialog med myndigheder, borgere og kunder.

Den samlede fremtidige plan for området skal nu undersøges nærmere sammen med myndigheder og berørte virksomheder. En foreløbig tidsplan siger, at en ny krydstogtsterminal inkl. nye kajer kan være færdig i 2009-2010 og den efterfølgende etape i 2016. Bestyrelsen for Københavns Havn A/S drøfter i marts 2007 projektets økonomi og teknik med henblik på en endelig stillingtagen.

Umiddelbart tegner Nordhavnstippens fremtid, på baggrund af ovenstående udmelding, ikke særlig lys! Imidlertid ser det dog ud til, at et muligt nyt ”grønt” område kan skyde op i forbindelse med den nye opfyldning, hvor der her er planer om rekreative arealer, bl.a. en strand.
Med inddragelsen af myndigheder og borgere (inkl. brugere af området!?) - som det proklameres der skal ske - kan man håbe på, at der ved planlægningen af det nye opfyldningsområde tages højde for og indarbejdes nogle af de naturværdier og rekreative værdier der er på Nordhavnstippen nu, således at naturen og brugerne også tilgodeses på det nye Nordhavnstippen. Med andre ord er det et must at brugerne inkl. relevante interesseorganisationer høres.
Hvis kommunen ønsker at bryste sig af en grøn profil, ville det være oplagt at sætte Nordhavnstippen på kortet! Brugere/borgere og natur tilgodeses herved og samtidig vil det også pynte på indsejlingen til København til fordel for de mange tilrejsende med krydstogtsskibene!

Se alle nyheder fra Nordhavnstippen
Fakta
Kommune: København
Areal: 101 hektar
Ejerforhold: Københavns Havn

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fjernelse af industri
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side