Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Rødrygget tornskade, Møllekrog, d. 24. maj 2016. Foto. PEP

Artliste ynglefugle


Dette er en liste over ynglefugle på storlokaliteten Gribskovområdet (Gribskov, engsøer m.m.). Listen udarbejdes af Gribskovgruppen, oprindeligt som orientering for Bird Life International. Den er altså kun en liste over forekommende ynglefugle.

Lister over alle arter, som er set, kan findes gennem siden Dellokaliteter. Klik på en lokalitet, blandt de oplysninger om lokaliteten, som kommer frem, er antal arter, registreret på DOFbasen. Klik på tallet, og artliste for den pågældende lokalitet vises. En sådan totalliste for hele Gribskovområdet foreligger for tiden ikke.

____________________________________________________________

IBA NO. 108 – GRIBSKOVOMRÅDET.

Ynglefugle 2003-2013.


x = ynglende - (x) = sjældent y. (1 eller 2 år) eller usikker y. - + = tidligere ynglende (før 2003).

x Lille Lappedykker
x Toppet Lappedykker
x Gråstrubet Lappedykker
x Skarv
x Knopsvane
x Grågås
x Gravand
+ Knarand
x Krikand
x Gråand
+ Skeand
x Taffeland
x Troldand
x Hvinand
x Hvepsevåge
x Rød Glente
x Rørhøg
x Duehøg
x Spurvehøg
x Musvåge
x Fiskeørn
x Tårnfalk
(x) Trane
(x) Agerhøne
x Fasan
x Vandrikse
(x) Plettet Rørvagtel
x Grønbenet Rørhøne
x Blishøne
x Strandskade
(x) Lille Præstekrave
+ Stor Præstekrave
x Vibe
x Dobbeltbekkasin
x Skovsneppe
x Rødben
x Svaleklire
+ Hættemåge
x Svartbag
x Huldue
x Ringdue
x Tyrkerdue
x Gøg
x Natugle
x Skovhornugle
+ Natravn
x Isfugl
+ Vendehals
x Sortspætte
x Stor Flagspætte
x Lille Flagspætte
x Hedelærke
x Sanglærke
x Landsvale
x Bysvale
x Skovpiber
+ Engpiber
+ Gul Vipstjert
(x) Bjergvipstjert
x Hvid Vipstjert
x Gærdesmutte
x Jernspurv
x Rødhals
x Nattergal
x Rødstjert
x Bynkefugl
x Solsort
x Sjagger
x Sangdrossel
x Misteldrossel
x Græshoppesanger
x Sivsanger
x Kærsanger
x Rørsanger
x Gulbug
x Gærdesanger
x Tornsanger
x Havesanger
x Munk
x Skovsanger
x Gransanger
x Løvsanger
x Fuglekonge
x Rødtoppet Fuglekonge
x Grå Fluesnapper
+ Lille Fluesnapper
x Broget Fluesnapper
x Halemejse
x Sumpmejse
x Sortmejse
x Blåmejse
x Musvit
x Spætmejse
x Træløber
x Korttået Træløber
x Rødrygget Tornskade
x Skovskade
x Husskade
(x) Nøddekrige
x Allike
x Gråkrage
x Ravn
x Stær
x Gråspurv
x Skovspurv
x Bogfinke
x Grønirisk
x Stillits
x Grønsisken
x Tornirisk
x Lille Korsnæb
(x) Hvidvinget Korsnæb
x Dompap
x Kernebider
x Gulspurv
x Rørspurv


GRIBSKOVGRUPPEN / Arne Olesen.
November 2013.


Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 507
Sidste måned: 665

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet