Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Silkehale, Kommunikationsvej, 10.nov. 2016. Foto. PEP.

Tællinger 1900-tallet

Denne side omfatter følgende tællinger fra 1900-tallet;

Fuglenes Danmark 1993-94.

Lokalitetsregistrering 1979-80.

Større danske fuglelokaliteter 1968-69.

_____________________________________________________________
Fuglenes Danmark 1993-1994: GRIBSKOV.
Dansk Ornitologisk Forening.

Registreret af Gribskovgruppen. Koordinatorer: Arne Olesen og Peter J. Petersen.
Bemærk, at tallene kun omfatter Gribskov og ikke de tilstødende engsøer m.m.

Antal ynglepar.

Lille Lappedykker 11-14.

Gråstrubet Lappedykker 1.

Knopsvane 0-1.

Krikand 93: 2, 94: 1.

Gråand 29-35.

Hvinand 29-39.

Hvepsevåge 93:7, 94:8.

Duehøg 93: 7-8, 94: 9.

Spurvehøg 93: 10, 94: 11-16.

Musvåge 93: 47, 94: 50.

Tårnfalk 93: 3-4, 94: 2.

Vandrikse 4-6.

Grønbenet Rørhøne 8-10.

Blishøne ca. 38.

Dobbeltbekkasin 2.

Skovsneppe min. 20.

Svaleklire 7-11.

Huldue 56-70.

Natugle ca. 20.

Skovhornugle 93: 4, 94: 0.

Natravn 0-1.

Isfugl 94: 1.

Vendehals 1-3.

Sortspætte 13-14.

Stor Flagspætte 147-167.

Nattergal 93: 8, 94: 4-6.

Rødstjert 41-45.

Bynkefugl 3-4.

Sjagger 93: 9-10, 94: 5-6.

Misteldrossel 21-24.

Græshoppesanger 94: 1.

Kærsanger 93: 2 , 94: 1.

Rørsanger 7-8.

Skovsanger 39-44.

Grå Fluesnapper 16-21.

Broget Fluesnapper 55-60.

Halemejse 22-32.

Spætmejse ca. 165.

Træløber ca. 85.

Rødrygget Tornskade 33-36.

Ravn 93: 2, 94: 1-2.

Stillits 93: 3, 94: 1.

Grønsisken 93: 0-1, 94: 22-24.

Gråsisken 93: 0-1.

Lille Korsnæb 93: 0-1, 94: 22-24.

Kernebider 33-41.

Dompap 74-97.

______________________________________________________________


Lokalitetsregistrering 1978-79: GRIBSKOV.
Dansk Ornitologisk Forening.

Registreret af Henrik Boeg og Peter J. Petersen.
Bemærk at tallene kun omfatter Gribskov (inkl. Stenholtsvang) og ikke de tilstødende områder.

Antal ynglepar.

Lille Lappedykker 1.

Hvepsevåge 8-10.

Duehøg 6-8.

Spurvehøg 10-20.

Musvåge 40.

Skovsneppe 60.

Svaleklire 5-10.

Huldue 5.

Natravn 5.

Natugle 5-10.

Sortspætte 16.

Vendehals 6.

Hedelærke 1.

Misteldrossel 15.

Rødtoppet Fuglekonge 3.

Rødrygget Tornskade 90.

Nøddekrige 5-6.

Kernebider 10-15.


NB. I 1978-79 fandt en ret systematisk registrering sted. Nogle tal er dog baseret på et skøn for hele skoven efter optælling i visse områder, især for Skovsneppe og Rødrygget Tornskade er der nok skønnet noget for højt. Nøddekrige var invasionsfugl i optællingsperioden. Hedelærke forekommer periodisk i skoven. Tallet for Sortspætte skulle være præcist.

________________________________________________________________


Større danske fuglelokaliteter 1968-69: GRIBSKOV.
Dansk Ornitologisk Forening,.

Bemærk at tallene kun dækker Gribskov (inkl. Stenholtsvang) og ikke de tilstødende områder.

Antal ynglepar.

Lille Lappedykker obs. (ingen tal).

Hvepsevåge 5-7.

Duehøg 1-2.

Spurvehøg 1-3.

Musvåge 10-20.

Svaleklire 2-3.

Natravn 2-3.

Sortspætte 7.

Hedelærke 2-3.


NB. De ret få tal blev oplyst af lokale fuglefolk uden systematisk optælling. Rovfugletallene ligger utvivlsomt – selv rovfuglenes situation i årtiet taget i betragtning – for lavt. Tallet for Sortspætte skulle være præcist.

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 699
Sidste måned: 885

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet