Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Natugle. Krogdalsvang. 5. feb. 2015. Fot. Per Ekberg (c). I 1993-94 blev der registreret 20 ynglepar i Gribskov. Siden foreligger der ingen kendte tal på bestanden, selv om optællinger vist foregår!

Reg. ynglepar 2004-2013


IBA GRIBSKOVOMRÅDET – YNGLEFUGLE 2004-2013.

Registreret under D.O.F.’s caretakerprojekt.


For oplysninger om de enkelte tal – SE årsrapporterne på siderne Status og Status 2004-2008. Tallene angiver sikre og sandsynlige yp. (første eller eneste tal) suppleret med mulige ynglepar (andet tal). Understregede arter er udpegningsarter for Gribskovområdet som EU-fuglebeskyttelsesområde, senest rev. 2013.

Lille Lappedykker - 2008: 34-36

Toppet Lappedykker - 2007: 22-25

Skarv - 2004: 758 - 2005: 676 - 2006: 646 - 2007: 577 - 2008: 497 - 2009: 458 - 2010: 363 - 2011: 349 - 2012: 505 - 2013: 364

Grågås - 2007: 39-42 - 2008: 51

Krikand - 2006: 1 - 2007: 4-10 - 2008: 8-11 - 2009: 6-9 - 2010: 20 - 2011: 15 - 2012: 22

Hvepsevåge - 2004: 12 - 2005: 15 - 2006: 10-11 - 2007: 12-16 - 2008: 17-18 - 2009: 12-15 - 2010: 14 - 2011: 17 - 2012: 15-17 - 2013: 9-10

Rød Glente - 2007: 1 - 2008: 1 - 2009: 1 - 2010: 1-2 - 2011: 1 - 2012: 1 2013: 1

Rørhøg - 2004: 1 - 2007: 0-1 - 2008: 1-2 - 2009: 2 - 2010: 2 - 2011: 0-1 - 2012: 0-1 - 2013: 2

Musvåge - 2008: 66 - 2010: 103

Duehøg - 2006: 6-7 - 2007: 14-15 - 2008: 20-21 - 2009: 21-23 - 2010: 20 - 2011: 3-5 - 2012: 6-7 - 2013: 4-5

Fiskeørn - 2008: 1 - 2011: 1 - 2012: 1 - 2013: 1

Lærkefalk -2012: 0-1 - 2013: 0-1

Plettet Rørvagtel -2004: 0-1 - 2005: 0-1

Trane - 2010: 0-1 - 2011: 0-2

Lille Præstekrave - 2011: 1-2

Vibe -2007: 10-18

Skovsneppe - 2012: 28

Dobbeltbekkasin - 2007: 6 - 2009: 3-4 - 2010: 5¬-6 - 2011: 7-8 - 2012: 8-10 - 2013: 10-12

Svaleklire -2004: 15-18 - 2005: 17-21 - 2006: 17-18 - 2007: 17-20 - 2008: 22-24 - 2009: 11-15 - 2010: 28-30 - 2011: 19-24 - 2012: 18-22 - 2013: 19-20

Huldue - 2004: 55 - 2005: 64 - 2011: 99

Natravn - 2011: 0-2

Isfugl - 2004: 0-1 - 2005: 1-3 - 2006: 2 - 2007: 1-4 - 2008: 0-2 - 2009: 3-4 2010: 0-1 2011: 0-2 2013: 0-1

Sortspætte - 2004: 15-18 - 2005: 17-21 - 2006: 15-20 - 2007: 14-18 - 2008: 6-10 - 2009: 3-5 - 2010: 6-10 - 2011: 7-10 - 2012: 9-11 - 2013: 10-11

Lille Flagspætte - 2004: 2-4 - 2005 3-4 - 2006: 5-6 - 2007: 4-6 - 2008: 6-8 - 2009: 9-11 - 2010: 17 - 2011: 11-13 - 2012: 11-14 - 2013: 9-11

Vendehals - 2011: 0-3

Hedelærke - 2005: 1 - 2012: 1-2 - 2013: 3-4

Skovpiber - 2008:44

Bjergvipstjert - 2008: 2 - 2009: 2

Bynkefugl - 2007: 3

Misteldrossel - 2005: 26

Rødstjert - 2007: 62-69

Gulbug - 2005: 4

Græshoppesanger - 2006: 3-4

Skovsanger - 2004: 69 - 2006: 158 - 2007: 16-22 - 2008: 96 - 2009: 122

Rødtoppet Fuglekonge -2005:3-4 - 2006: 11-13 - 2007: 9-10 - 2008: 12 - 2009: 2-3 - 2010: 4-8 - 2011: 3-7 - 2012: 4-5 - 2013: 0-1

Broget Fluesnapper - 2007: 33-36

Spætmejse - 2012: 213

Korttået Træløber - 2004: 1 - 2005: 1 - 2007: 1 - 2009: 0-1 - 2010: 0-4 - 2011: 5 - 2012: 5-7 - 2013: 4-5

Rødrygget Tornskade - 2004: 63-70 - 2005: 77-83 - 2006: 84-88 - 2007: 109-119 - 2008: 97-100 - 2009: 133-135 - 2010: 118-124 - 2011: 99-105 - 2012: 72 - 2013: 75

Nøddekrige - 2009: 1-2

Ravn - 2004: 2-4 - 2005: 2-3 - 2006: 4¬8 - 2007: 14-15 - 2013: 10-11

Grønsisken - 2006: 2-3 - 2007: 4-10 - 2008: 27

Kernebider - 2005: 39

Lille Korsnæb - 2012: 37-43

Hvidvinget Korsnæb - 2012: 4-8

Gulspurv -2011: 314


04-11-2013, A.O.
_____________________________
Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 700
Sidste måned: 885

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet