Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Hedelærke, Storvadsvej, juni 2016. Foto. PEP.

Gribskovgruppen

2004-2009

Gribskovgruppen var en delvis retablering af den gruppe, som stod for optællinger til Fuglenes Danmark 1993-94. Gruppen kom i gang igen i 2003 for at lave en såkaldt arealpræcisering i Gribskov for Natura 2000 arter for Frederiksborg amt. Foretog 2004-2009 registrering af ynglefugle i Gribskovområdet under caretakerprojektet.
Gruppen bestod i perioden 2003-2009 af disse fire feltornitologer:
- Alexander Lee, København.
- Arne Olesen, Nødebo. Lokalitetansvarlig, web-redaktør.
- Per Ekberg Pedersen, Hillerød. Fra 2008 lokalkoordinator i Nordsjælland for Rød Glente i DATSY-projektet.
- Peter J. Petersen, Hillerød. Speciale: Sortspætte.

Et intensivt feltarbejde skete under fælles ansvar over for de satte mål for det enkelte år, med løbende koordinering og arbejdsmøder.

2009-2013.

I 2009 trak Arne Olesen sig som lokalitetsansvarlig, og Per Ekberg overtog denne opgave. En rekonstruktion af gruppen skete gennem en hvervekampagne fra DOF Nordsjælland, og mere end 40 tilmeldte sig Gribskovgruppen som caretakere. Feltarbejdet gennemføres i mindre grupper med ansvar for hver sin dellokalitet. På et årligt statusmøde rapporteres fra dellokaliteterne, hvorefter en Status for det pågældende år udarbejdes. Desuden laves fællesture om konkrete emner og sociale arrangementer afholdes indimellem.
2011 vendte Arne Olesen tilbage som web-redaktør.

Efter 2013

Efter caretakerprojektets afslutning i 2013 fortsætter Gribskovgruppen som caretakere for Gribskovområdet som en aktivitet under D.O.F. Nordsjælland. 25 er i efteråret 2013 fortsat aktive som caretakere.Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 695
Sidste måned: 885

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet