Ringkøbing Fjord


Vestasstien, vinter 2006 Foto: Jonas Morsing Thomasen

Vestas-stien, Ringkøbing havn
(Der er ikke udarbejdet et kort over denne dellokalitet)

Beskrivelse:
I 1998 flyttede Vestas ind i sit hovedkvarter på den gamle værftshalvø i Ringkøbing havn. En sti langs kysten går rundt om området. Stien er beskyttet af store sten ud mod vandet.
Mod vest grænser stien op til Vonåens udløb i Ringkøbing Fjord. Der er rørskove, lidt sandstrand og en ubeboet sandholm. Holmen er bevokset med tagrør og hybenroser. Helt ind mod land går stien igennem et lille krat.
Mod syd har man fra stien et fint udsyn til hele den nordlige del af fjorden, og på klare dage står Holmsland Klit tydeligt.
Mod øst kan man overskue havnebassinerne.

Adgangsforhold:
Følger man skiltningen mod Ringkøbing Havn/erhvervsområde eller Vestas, kommer man ubesværet til den gamle værftshalvø. Der er rige parkeringsmuligheder i området (især udenfor arbejdstid!) eller lige i nærheden.
Kører man ad vejen ”Ved Fjorden” hen forbi Rådhuset, kan man fortsætte af cykelsti langs fjorden helt til dellokaliteten Velling Bugt.
Mod vest kan man cykle ad Vester Strandsbjerg til broen over Vonå, og umidelbart herefter kan man dreje til venstre af Jagtvej og fortsætte af cykelsti helt til dellokaliteten Sandene, ved Søndervig.
Fra Jagtvej har man også et godt kig over mod holmen.

Fuglelivet:
I yngleperioden danner holmen ramme om et rigt fugleliv. På holmen yngler flere mågearter og splitterne. På sandstranden og på holmen er enkelte vadefugle.

I træktiden kan opleves andefugle, terner og småfugle.

I vintertiden vil der ved let frost dannes isfri våger omkring Vonåens udløb, hvilket koncentrerer en del fugleliv lige her. Der ses knopsvaner, blishøns, gråand, hvinand, lille skallesluger, stor skallesluger. Der optræder jævntligt musvåge og blå kærhøg.

Der er oplevet flere fine arter på lokaliteten. Heriblandt rørdrum, skestork, havørn, vandrefalk, hvidvinget måge, hvidsisken og snespurv.

Af Jonas Morsing Thomasen

Fakta
Kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde
Areal: 26661 hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned: 330

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet