Nørlund Plantage & Harrild Hede

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Sangsvane00
Blå Kærhøg00
Kongeørn00
Fiskeørn00
Trane00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Krikand0
Storspove0
Tinksmed0
Stor Hornugle0
Natravn0
Sortspætte0
Hedelærke0
Bjergvipstjert0
Vandstær0
Sortstrubet Bynkefugl0
Rødrygget Tornskade0
Stor Tornskade0
Ravn0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000414 1 
2020000537 
2019000613 
2018000302 2 
2017000331 
2016000227 2 
2015000294 1 
2014000403 
2013000394 3 
2012000386 8 
2011000481 5 
2010000932 7 
2009000302 36 
2008000345 5 
2007000308 15 
2006000277 15 
2005000188 12 
2004000192 27 
2003000130 8 





Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 254
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet