Nørlund Plantage & Harrild Hede

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Harrild Dambrug
Harrild Hede (se seneste obs. - ynglepar 2021)
Harrild Vandmølle
Nørlund Plantage (se seneste obs.)
Store Nørlund Mark

Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 260
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet