Nørlund Plantage & Harrild Hede


Havørn 2k. Foto Niels Peter Brøgger

Sidste nyt
04-03-2014: HAVØRN PÅ BESØG
Den 4. marts kom en havørn fra sidste år (2k) svævende lavt over heden og satte sig ved resterne af et krondyr. Jeg stod i skjul bag et fyrretræ og var under 15 m fra den da den kort efter lettede, fordi den blev mobbet af ravne og krager. En stor oplevelse at være så tæt på denne kæmpe af en fugl.


15-03-2012: KONGEØRN PÅ HEDEN
I minimum 6 dage fra den 8. marts og foreløbig frem til den 13. marts er der set en ung kongeørn fra sidste år i den sydlige del af Nørlund Plantage og på Harrild Hede ved Kvindbæk.
Den er set stort set samme sted som slangeørnen i 2010.
I dag den 15. marts blev den dog ikke set, da det var blevet tid til afbrænding af de gamle lyngtørv.
Du kan læse mere om afbrændingen under nyhederne på Naturstyrelsens hjemmeside.


30-05-2011: RØDRYGGET TORNSKADE PÅ PLADS
Så ankom den rødryggede tornskade endelig fra sit vinterkvarter langt nede i Afrika, idet der blev set 6 fugle midt i plantagen og et par stykker ved Kvindbæk. I år er trækket forsinket ca. 2 uger i forhold til den normale ankomstdato. Man ved ikke bestemt hvorfor, men måske kan en langvarig sandstorm over Sahara have forsinket trækket. Forhåbentlig får den sene ankomstdato ikke den store betydning for sommerens ynglesucces.


16-05-2011: STENPIKKER
Nogle af forårets fugle stryger igennem landet og gør kun kortvarigt ophold i plantagen. Tidligere var stenpikkeren en almindelig ynglefugl i Danmark, men den er gået en del tilbage. Læs mere om fuglen under linket Danmarks fugle.
I første halvdel af maj måned ses den stadig forholdsvis talrig på pløjemarker, på sandede hedeveje og åbne områder i plantagen. Her et billede af en han fra maj måned i år.


06-08-2010: SLANGEØRNEN ER NU VÆK
Slangeørnen, som første gang blev set den 28. maj er sidst set den 26. juni 2010 og må nu anses som forsvundet fra området, da der adskillige gange er set efter den igen.
Den er måske taget sydpå igen, men kan muligvis dukke på et andet hedeområde i løbet af sommeren.
Ørnen har gjort at der er blevet set mange andre spændende fugle i området, såsom Sortstrubet Bynkefugl, Traner og Hvepsevåger.


13-06-2010: SLANGEØRNEN STADIG PÅ PLADS
Både den 8. og 9. og 13. juni 2010 er slangeørnen set igen på Harrild Hede og sydlige del af Nørlund Plantage.


01-06-2010: SLANGEØRN STADIG I OMRÅDET
Den 1. juni kl. 09,10 er den igen set fra Fruergårdsvej.


29-05-2010: SLANGEØRN FOURAGERER OVER HEDEN
Den 28/5-2010 blev der set en ørn over Harrild, men det lykkedes ikke at få et navn på ørnen. Lørdag morgen den 29/5 blev den imidlertid set godt og bestemt til en lys Slangeørn 2K+.
Lige fra kl. 10,00 til 20,00 blev den jævnligt set medens den fouragerede over heden, på jagt efter stålorm, snoge, hugorme og andre krybdyr.
Den var i hedeområdet lige nord for Kvindbæk og også lidt syd for. I de sidste 20 år ses der ofte 1 - 2 fugle hvert år.
Slangørnen yngler normalt i Sydeuropa op til midt i Frankrig og øst for Polen og Estland m.m.
I søndagens regnvejr blev den ikke set men mandag den 31/5 var der igen mange der fik den set. Det blev også konstateret at navnet på fuglen passede, da den blev set med en snog/hugorm i fangerne.


18-05-2010: RØDRYGGET TORNSKADE ER TILBAGE
I dag den 18. maj så John Toft Kristensen årets første rødryggede tornskade i moseområdet ved Hallundbæk. I de næste 2-3 uger vil der være rigtig mange tornskader i området, dels som ynglefugle og dels som trækfugle. I gode år bliver der ca. 20 par og yngler i de åbne områder.
Det blev ikke til et billede af den enlige tornskade, men i mangel af dette blev der set et rævekuld på 6. Her er en af de tillidsfulde.


28-04-2010: GØG OG RAVN
Dagens tur i Nørlund Plantage blev ikke til så mange arter, men det blev dog til årets første gøg, som lod sin kukken høre over hederne. Ligeledes var en ravn ude at skaffe føde til sine sultne unger.

Se alle nyheder fra Nørlund Plantage & Harrild Hede
Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 253
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet