TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET HAMMEREN V. BAVELSE SØ (393190)  

Kommune:Næstved
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Sø/Fersk eng/overdrev
  
Beskrivelse:Del af Caretaker område: Tystrup Bavelse Sø
  
Lokaliteten er del af IBA:Tystrup Bavelse søerne
Fuglearter og -racer på lokaliteten:66
Observationsdage/observationer:59/184

    DIAGRAM  

År:

(0.017 sekunder)