TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DATA FOR LOKALITET REJNSTRUP HOLME (307019)  

Kommune:Næstved
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Sø/Å/ådal/Løvskov
  
Beskrivelse:Rejnstrup Holme er en landtange som adskiller Tystrup Sø og Bavelse Sø. Rejnstrup Holme afgræsses af kvæg i sommerhalvåret. En god fuglelokalitet hele året. Der er ikke adgang til Rejnstrup Holme, men området kan overskues fra markvejen som går fra Bavelse Gods, langs nordsiden af Bavelse Sø.
  
Lokaliteten er del af IBA:Tystrup Bavelse søerne
Fuglearter og -racer på lokaliteten:145
Observationsdage/observationer:392/2584
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.055 sekunder)