TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DATA FOR LOKALITET REJNSTRUP HOLME (307019)  

Kommune:Næstved
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Sø/Å/ådal/Løvskov
  
Beskrivelse:Rejnstrup Holme er en landtange som adskiller Tystrup Sø og Bavelse Sø. Rejnstrup Holme afgræsses af kvæg i sommerhalvåret. En god fuglelokalitet hele året. Der er ikke adgang til Rejnstrup Holme, men området kan overskues fra markvejen som går fra Bavelse Gods, langs nordsiden af Bavelse Sø.
  
Lokaliteten er del af IBA:Tystrup Bavelse søerne
Fuglearter og -racer på lokaliteten:144
Observationsdage/observationer:370/2472
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.210 sekunder)