TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DATA FOR LOKALITET TAMOSEN (335022)  

Kommune:Sorø
Lokalafdeling:DOF-Vestsjælland
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Fersk eng/overdrev/Permanent vandhul/mose/Agerland
  
Beskrivelse:Tamosen er området, hvor Susåen løber ud i Tystrup Sø. I våde perioder (efterår/ vinter) står engene omkring åen under vand. Tamosen er om vinteren en god lokalitet for Lille Skallesluger. Der findes et fugleskjul, som kan nås fra Suserupgård, hvor der er P-plads.
  
Lokaliteten er del af IBA:Tystrup Bavelse søerne
Fuglearter og -racer på lokaliteten:240
Observationsdage/observationer:1840/43843
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(1.167 sekunder)