TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET TAMOSEN (335022)  

Kommune:Sorø
Lokalafdeling:DOF-Vestsjælland
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Fersk eng/overdrev/Permanent vandhul/mose/Agerland
  
Beskrivelse:Tamosen er området, hvor Susåen løber ud i Tystrup Sø. I våde perioder (efterår/ vinter) står engene omkring åen under vand. Tamosen er om vinteren en god lokalitet for Lille Skallesluger. Der findes et fugleskjul, som kan nås fra Suserupgård, hvor der er P-plads.
  
Lokaliteten er del af IBA:Tystrup Bavelse søerne
Fuglearter og -racer på lokaliteten:241
Observationsdage/observationer:1907/45267
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.356 sekunder)