Nørlund Plantage & Harrild Hede


Russula Helodes EN. En meget sjælden skørhat - npbfoto

Svampe
Spisesvampe
I plantagen findes mange Brunstokket rørhat, en del Karl johan, Rødbrun rørhat, Almindelig pigsvamp, Blomkålssvamp og Tragtkantarel, samt forskellige skørhatte.

1 nye DK art opdaget den 19/9 og 4 den 28.09.2012
Se nedenfor under skægtrøffel, slørhatte og skjold-fontænehat.

Rødmende skægtrøffel
Rhizopogon abietis under fyr i gammel grusgrav. Ny DK art 2012

Sump-skørhat - Russula helodes - EN Den blev genfundet i 2010. Det er kun det 3. dokumenterede fund i DK. Billede ovenfor.

Pigsvampe
Nørlund er en af DK´s meget gode lokaliteter for pigsvampe og der er foreløbig fundet 9 rødlistede arter:
Vellugtende Læderpigsvamp - Phellodon melaleucus VU
Mørk Læderpigsvamp - Phellodon niger VU
Violetbrun Duftpigsvamp - Bankera violascens CR
Skællet Kødpigsvamp - Sarcodon imbricatus VU
Blålig korkpigsvamp - Hydnellum caeruleum CR
Orange Korkpigsvamp - Hydnellum aurantiacum CR
Bæltet Korkpigsvamp - Hydnellum concrescens VU
Rust-Korkpigsvamp - Hydnellum ferrugineum EN
Liden korkpigsvamp Hydnellum cumulatum NA. Denne art er faktisk ikke rødlistet, da man ikke har fundet den siden 1974 i Rind Plantage ved Herning, men ved næste revision bliver den sandsynligvis rødlistet som CR, da den kun kendes fra 3 steder i Nørlund Plantage.

Ridderhatte
Halsbånd-ridderhat - Tricholoma focale - VU 2012
Kantet Ridderhat - Tricholoma arvernense - VU•
Kegle-ridderhat - Tricholoma aestuans - NT•
Tricholoma Stans (ingen dansk navn). Den er kun fundet 2 steder i DK og begge gange er fra 2009. Ved næste revision bliver den måske også rødlistet som CR.

Vokshatte
Kantarel-vokshat - Hygrocybe cantrarellus - NT 2012
Hvidløgs-vokshat - Hygrocybe helobia - NT
Stinkende vokshat - Hygrocybe nitrate - NT 2012

Slørhat
Stinkende slørhat - Cortinarius camphoratus - VU 2012
Cortinarius detonsus - Ny DK art 2012
Cortinarius praestigiosus - Ny DK art 2012
Cortinarius lux-nymphae - Ny DK art 2012
Safrankødet slørhat - Cortinarius traganus - VU• Første fund i 2007, men i gode år som 2010 er der sandsynligvis over 25 mycelier med over 100 frugtlegemer. Der er kun få dokumenterede fund i DK.

Mælkehatte
Kokosbrun mælkehat - Lactarius mammosus - VU 2012
Elfenbens-mælkehat - Lactarius musteus - VU 2011

Rødblade
Gråblå rødblad - Entoloma nitidum - VU 2011
Stålblå rødblad - Entoloma poliopus - NT
Glatstokket rødblad - Entoloma poliopus - NT
Entoloma turci - EN

Jordtunger
Slimet jordtunge Geoglossum glutinosum - NT 28.09.2012
Småsporet jordtunge Geoglossum elangatum - ikke rødliste men eneste indlandsfund
Klit-jordtunge Geoglossum arenarium - ikke rødliste men eneste indlandsfund

Sværtende gråblad Lyophyllum semitale - EN 28.09.2012

Gul nøkketunge Mitrula paludosa NT. Fundet 4 steder i langsomt rindende vand i tilløb til Holtum Å og Kvindbæk.

Gul spatelsvamp Spathularia flava NT. Fundet under lærk langs Midtervej nord for Bjerregård.

Fyrre-rørhat Leccinum vulpinum NT. Almindelig flere steder.

Skjoldlav-fontænehat Arrhenia peltigerina - Ny DK-art 2012 P.t. ikke rødlistet.

Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 264
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet