Nørlund Plantage & Harrild Hede


Busket skæglav - NPfoto

Laver - rødlistede m.m.
Harrild Hede og nogle områder af Nørlund Plantage rummer flere sjældne laver. Nogle få af dem er blevet kontrolleret af specialister og har fået navn. De sjældne koral-laver er der foreløbig fundet 4 forskellige arter af - heraf 3 på sten og 1 på sand. Alle korallaver er rødlistede som sjældne og sårbare i Danmark.

Skæglav
Almindelig skæglav Usnea filipendula NT
Busket skæglav Usnea subfloridana NT

Mankelav
Almindelig mankelav Bryoria fuscescens NT

Koral-lav
Skjold-korallav Stereocaluon vesuvianum EN
Klit-korallav Stereocaulon saxatile EN
Pude-korallav Stereocaulon evolutum EN
Finger-korallav Stereocaulon dactylophyllum CR

Navlelav
Buklet Navlelav Lasallia pustulata NT
Glat Navlelav Umbilicaria polyphylla VU
Kliddet Navlelav Umbilicaria deusta VU

Andre laver
Bark-blegskivelav Ochrolechia androgyna VU
Brun småsporelav Acarospora fuscata NT
Rudret skivelav Lecidea fuscoatra VU
Grågrøn Bægerlav Cladonia glauca VU
Grå Fyrrelav Pseudevemia fufuracea NT


Rensdyrlav
Alle rensdyrlav er på EF-Habitatdirektivets Bilag V som indeholder arter af fællesskabsbetydning for EU. Der er mange forskellige arter af rensdyrlav på heden.

Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 255
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet