Odense Fjord

4: Egensedybet, Box 1-2-3-4-5 og 8
4: Egensedybet, Box 1

Kørselsvejledning:
Fra Otterup køres over Skeby til Hessum. I Hessum drejes mod Otterup Lystbådehavn. Umiddelbart ved indkørslen til Lystbådehavnen køres til venstre ad privat vej op på diget. På diget er der enkelte p-muligheder og en god udsigt over området.
Alternativt kan området findes via Hofmansgave. Kør til Hasmark. Drej til højre ved Hasmark Kirke og følg alleen mod Hofmansgave. Drej til venstre ad grusvej 300 m før Hofmansgave (ved skovbrynet) og følg grusvejen ca. 1 km. Så er du på diget.

Fugle.
Der ses sjældent de store antal fugle i området, men der er altid et eller andet at se på indenfor måger, ænder, skalleslugere og blishøns. Hvis du er heldig kan du se isfugl.
Glem endelig ikke at vende dig rundt og se ind over vådområdet Fjordmarken. Området er godt for ænder, gæs, vandfugle, rovfugle og sangere.

4: Egensedybet, Box 2
Kørselsvejledning:
Kør fra Otterup ad Strandvejen til Hasmark By. Der drejes til højre i krydset, og ved Hasmark Kirke drejes igen til højre ad alleen mod Hofmansgave. Man kan parkere på herregårdens gårdsplads. Gå gennem parken til parkens sydøstlige hjørne, hvorfra der er en god udsigt over området fra diget.

Fugle.
I området mellem øen Leammer og Vigsnæs kan du i træktiden se mange ænder og lidt vadefugle. Hvis man er heldig ses vandrefalk over Vigsnæs.
Giv dig god tid i parken omkring Hofmansgave. Den er rigtig god hvis man vil se småfugle.

4: Egensedybet, Box 3

Kørselsvejledning:
Kør fra Otterup ad Strandvejen til Hasmark By. Der drejes til højre i krydset, og ved Hasmark Kirke drejes igen til højre ad alleen mod Hofmansgave. Man kan parkere på herregårdens gårdsplads. Gå mod nord ad markvejen (også cykelrute) ca. 300 m, og drej mod højre ad markvej til pumpestation.
Fra pumpestationen er der god udsigt over området. Men vær forsigtig! Så snart du stikker hovedet op over diget ved pumpestationen, vil de nærmeste fugle forsvinde.

Fugle:
Der er ofte rigtig mange ænder i området, og desuden kan en del vadefugle ses. Vær opmærksom på de dyrkede marker på vej til området. På de rigtige årstider kan der ses grågæs og sangsvaner.

Egensedybet, boks 4, 5 og 8.

Boks 4, 5 og 8 ligger alle på fjordsiden langs med Enebærodde.
Enebærodde er måske Nordfyns bedste og smukkeste naturområde, der altid er et besøg værd (i konkurrence med Æbelø-området og Langesø-skovene).

Kørselsvejledning:
Fra Otterup kører du ad Strandvejen mod nord ca. 6 km. Få hundrede meter før Kattegat drejes til højre ad Gravemaen. Kør ca. 2 km til vejen ender. Her drejes til venstre ad Mollesvej. Efter 200 m drejes til højre ved skiltet ”Stranden”, og du kommer til en parkeringsplads lige ved Kattegat.

Hvis man herfra går mod syd kommer man til rensningsanlægget, hvorfra der er god oversigt over boks 4. Hvis man går længere mod syd, er der et par kilometer til området ved Hofmansgave, hvor boks 1, 2 og 3 ligger (se dette).

Hvis man fra parkeringspladsen går mod øst langs stranden, kommer man straks til Enebærodde. De første 2-3 kilometer er Odden ganske smal, og man har en god udsigt både over Kattegat og over Odense Fjord, hvor man hele tiden har Lindøværftets store kran og Fynsværkets høje skorstene som pejlemærker. På Kattegatsiden kan man se kysten på Hindsholm, og i klart vejr kan man se skrænterne på Fyns Hoved.
Længere ude breder Odden sig ud og bliver skovbevokset. Der er også områder med moser og lyng. Længst ude ligger Fyret, og her er der forbavsende kort afstand over Gabet til Lodshuse på Hindsholm.

Hele turen rundt er på små 12 km, men der er flere muligheder for at afkorte turen. Man kan også cykle rundt.

Fuglene.
Der raster og overvintrer normalt mange ænder, gæs, svaner og vadefugle i området. Der er oftest flest fugle inderst langs Enebærodde (boks 4), og går man længere ud, tynder det normalt ud i fuglene. Om foråret kan der iagttages et mindre træk over og langs med Enebærodde.


Fakta
Kommuner: Kerteminde, Nordfyns, Odense
Areal: 6998 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Inddæmning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Stop for jagt
- Vådområderetablering

Sidevisninger
Denne måned: 110
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet