FÆNOLOGI OG FOTOS  

Vælg art for visning af førstegangs-iagttagelser, årsfordeling, fænologi og fotos.

Art:

    DVæRGøRN  

Første iagttagelse de seneste 10 år (maks. 5 lokaliteter):

20/05/2022:Buttervej Industriområde, Skagen, Gyvelmarkerne, Hulsig Hede, Brovande, Skagen, Engklit, Skagen
21/05/2020:Nordstrand, Skagen, Nedermose, Skagen, Buttervej Industriområde, Skagen, Flagbakken, Pælebakke Klit
26/04/2014:Batterivej, Skagen, Flagbakken, Kirkeklit, Poul Eeg Camping, Skagen, Saftevandsbakken
08/06/2013:Grenen, Skagen, Reservatet, Skagen, Batterivej, Skagen, Bankes Marker, Skagen, Hulsig

    DIAGRAMMER/KORT  Grafen viser det gennemsnitlige antal individer observeret af arten pr. tur;
indtastet i DOFbasen i perioden 2012-2021 fordelt på 10-dagesperioder
.
Tilfældig
Meget sjælden
Sjælden
Fåtallig
Ret almindelig
Almindelig
Meget almindelig    FOTOS  

Her vises de seneste 100 fotos oploadet til observationer i DOFbasen. De senest oploadede vises først.


    MERE OM ARTEN  

Forekomst af Dværgørn i Danmark 2012-2021. Se graf og farvekoder.

Seneste 14 dages obs. af Dværgørn.
(0.512 sekunder)