PARAMETRE VED LINK TIL OBSERVATIONSSIDEN  

lok:  
574 Viser observationer fra DOF-København
575 Viser observationer fra DOF-Nordsjælland
576 Viser observationer fra DOF-Vestsjælland
577 Viser observationer fra DOF-Storstrøm
578 Viser observationer fra DOF-Bornholm
579 Viser observationer fra DOF-Fyn
580 Viser observationer fra DOF-Søndejylland
581 Viser observationer fra DOF-Sydvestjylland
582 Viser observationer fra DOF-Sydøstjylland
583 Viser observationer fra DOF-Vestjylland
584 Viser observationer fra DOF-Østjylland
585 Viser observationer fra DOF-Nordvestjylland
586 Viser observationer fra DOF-Nordjylland

visning:  
allfugle Viser alle observationer af fugle
fugle Viser bemærkelsesværdige fugleobservationer
sufugle Viser observationer af SU arter (fugle)
patdyr Viser alle observationer af pattedyr
somfugle Viser alle observationer af sommerfugle
krybdyr Viser alle observationer krybdyr og padder

visidag:  
24-05-2003 (f.eks.) Viser observationer fra den 24. maj 2003

showstyle (sortering):  
art Sorterer observationer efter art
lokalitet Sorterer observationer efter lokalitet

    ANVENDELSE  

Ovennævnte anvendes ved at tilføje de nævnte parametre til /observationer/index.php som f.eks.:

Linket: /observationer/index.php?lok=575 viser bemærkelsesværdige observationer dags dato fra DOF-Nordsjælland.
Linket: /observationer/index.php?visning=allfugle viser alle observationer af fugle dags dato fra hele landet.
Linket: /observationer/index.php?visidag=02-03-2003&visning=somfugle&lok=586 viser alle observationer af sommerfugle fra DOF-Nordjylland den 02. marts 2003.

Som det ses kan de forskellige parametre altså anvendes sammen, ved brug af et & tegn mellem de forskellige parametre.
(0.000 sekunder)