PARAMETRE VED LINK TIL SØGESIDEN  

art:  
artsnummer (f.eks. 05290) Observationer af den valgte art

idag:  
dato (f.eks. 10-12-2004) Observationer fra den valgte dato

daysnumber:  
antal dage (f.eks. 4 (maks. 30)) Observationer fra de seneste 4 dage

yeardato:  
årstal (f.eks. 2005) Observationer fra det valgte årstal

maaned:  
01 Observationer fra januar
02 Observationer fra februar
03 Observationer fra marts
04 Observationer fra april
05 Observationer fra maj
06 Observationer fra juni
07 Observationer fra juli
08 Observationer fra august
09 Observationer fra september
10 Observationer fra oktober
11 Observationer fra november
12 Observationer fra december

minantal:  
minimumsantallet af fugle (f.eks. 100) Observationer med et antal >= det valgte

lokal:  
574 Viser observationer fra DOF-København
575 Viser observationer fra DOF-Nordsjælland
576 Viser observationer fra DOF-Vestsjælland
577 Viser observationer fra DOF-Storstrøm
578 Viser observationer fra DOF-Bornholm
579 Viser observationer fra DOF-Fyn
580 Viser observationer fra DOF-Søndejylland
581 Viser observationer fra DOF-Sydvestjylland
582 Viser observationer fra DOF-Sydøstjylland
583 Viser observationer fra DOF-Vestjylland
584 Viser observationer fra DOF-Østjylland
585 Viser observationer fra DOF-Nordvestjylland
586 Viser observationer fra DOF-Nordjylland

lokdata:  
lokalitetsnummer (f.eks. 787204) Observationer fra lokaliteten

obserdata:  
obserkode/brugernavn (f.eks. 7741QJF) Observationer af observatøren

behaviour:  
1 Observationer af rastende fugle
2 Observationer af trækkende fugle
3 Observationer af fouragerende fugle
5 Observationer af overflyvende fugle
6 Observationer af ynglefugle
7 Observationer af indtrækkende fugle
8 Observationer af udtrækkende fugle
9 Observationer af ringmærkede fugle

visning:  
allfugle Viser alle observationer af fugle
fugle Viser bemærkelsesværdige fugleobservationer
sufugle Observationer af SU arter (fugle)
patdyr Observationer af pattedyr
somfugle Observationer af sommerfugle
krybdyr Observationer krybdyr og padder

*omraade:  
lokdata Fortæller at der skal søges på en lokalitet
lokal Fortæller at der skal søges imellem lokalafdelinger
kommune Fortæller at der skal søges imellem kommuner

*datovalg:  
idag Søgefunktion for en given dato
betweendato Søgefunktion imellem to datoer
daysnumber Søgefunktion et vist antal dage tilbage
yeardato Søgefunktion for et givet år
maaned Søgefunktion for en given måned

*soeg:  
soeg Påtvungen funktion

    ANVENDELSE  

Ovennævnte anvendes ved at tilføje de nævnte parametre til /search/search1.php?soeg=soeg som f.eks.:

Linket: /search/search1.php?soeg=soeg&datovalg=daysnumber&daysnumber=3&omraade=lokal&lokal=575 viser alle observationer af fugle fra DOF-Nordsjælland de seneste 3 dage.
Linket: /search/search1.php?soeg=soeg&behaviour=1&omraade=lokdata&lokdata=787204&datovalg=yeardato&yeardato=2004&art=05290 viser alle observationer af rastende Skovsnepper fra Bygholm Vejle i år 2004.
Linket: /search/search1.php?soeg=soeg&datovalg=idag&idag=02-07-2003&visning=somfugle&omraade=lokal&lokal=alle viser alle observationer af sommerfugle fra hele landet den 02. juli 2003.

Som det ses kan de forskellige parametre altså anvendes sammen, ved brug af et & tegn mellem de forskellige parametre.

Bemærk at soeg=soeg altid skal tilføjes som en parameter. Ligesom datovalg og omraade altid skal angives.
(0.000 sekunder)