TRUEDE YNGLEFUGLEARTER  

For nedenstående arter gælder det, at alle observationer med angivelse af adfærd som syngende, territoriehævdende, ynglefugle eller indtastninger som ynglepar automatisk hemmeligholdes.

03010 Fiskeørn(Pandion haliaetus)
02960 Kongeørn(Aquila chrysaetos)
02670 Duehøg(Accipiter gentilis)
07570 Kirkeugle(Athene noctua)
07700 Perleugle(Aegolius funereus)
08400 Biæder(Merops apiaster)
15570 Nøddekrige(Nucifraga caryocatactes)
15571   Nøddekrige, Tyknæbbet (ssp. caryocatactes)(Nucifraga caryocatactes caryocatactes)
15572   Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos)(Nucifraga caryocatactes macrorhynchos)
10500 Vandstær(Cinclus cinclus)
(0.001 sekunder)