TRUEDE YNGLEFUGLEARTER  

For nedenstående arter gælder det, at alle observationer med angivelse af ynglefugle-adfærd samt indtastninger som ynglepar automatisk hemmeligholdes.

03010 Fiskeørn(Pandion haliaetus)
02960 Kongeørn(Aquila chrysaetos)
02670 Duehøg(Accipiter gentilis)
07570 Kirkeugle(Athene noctua)
07700 Perleugle(Aegolius funereus)
08400 Biæder(Merops apiaster)
10500 Vandstær(Cinclus cinclus)
(0.006 sekunder)