TRUEDE YNGLEFUGLEARTER  

For nedenstående arter gælder det, at alle observationer med angivelse af ynglefugle-adfærd samt indtastninger som ynglepar automatisk hemmeligholdes.

00110 Nordisk Lappedykker(Podiceps auritus)
02670 Duehøg(Accipiter gentilis)
02960 Kongeørn(Aquila chrysaetos)
03010 Fiskeørn(Pandion haliaetus)
04550 Stylteløber(Himantopus himantopus)
06050 Sandterne(Gelochelidon nilotica)
06060 Rovterne(Hydroprogne caspia)
07570 Kirkeugle(Athene noctua)
07680 Mosehornugle(Asio flammeus)
07700 Perleugle(Aegolius funereus)
08400 Biæder(Merops apiaster)
10500 Vandstær(Cinclus cinclus)
15200 Stor Tornskade(Lanius excubitor)
(0.001 sekunder)