ADFÆRDSKODER  

Primær adfærdskode:Evt. sekundær adfærdskode:Evt. trækretning:
RastendeFouragerende
Fouragerende, derefter trækkendeN NV NØ S SV SØ V Ø
Rastende på overnatningsplads
Rastende, derefter trækkendeN NV NØ S SV SØ V Ø
Fanget og ringmærket
Syngende
Territoriehævdende
TrækkendeTrækkende til/fra overnatningN NV NØ S SV SØ V Ø
Trækkende, derefter fouragerendeN NV NØ S SV SØ V Ø
Trækkende, derefter rastendeN NV NØ S SV SØ V Ø
Trækforsøgende
Overflyvende
YnglendeGamle fugle bærer ekskrementsække
Gamle fugle med føde
Parringsadfærd
Redebyggende fugle
Ruger/flyver til/fra rede
Syngende hanner
Territoriehævdende
Tydelig afledningsadfærd
Udfløjne unger/ungeførende
Ængstelige/urolige fugle
Unge(r) i rede
DødDød ved oliefourening
Død som rovdyr-/rovfuglbytte
Død ved forgiftning
Død ved sygdom
Død ved jagt/regulering
Død ved kollision med rude/spejlglas/bygning
Død ved kollision med vindmølle
Død ved kollision med luftledning
Trafikdræbt
Aflivet
(0.010 sekunder)