SPØRGSMÅL  

Hvad er DOFbasen?

Er der bestemte retningslinier for brug af DOFbasen?

Hvordan bliver jeg oprettet som bruger af DOFbasen?

Jeg har glemt mit password. Hvad gør jeg?

Hvordan indtaster jeg observationer på hjemmesiden?

Er mine gamle observationer allerede indtastet?

Hvordan retter eller sletter jeg observationer?

Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger?

Hvordan opretter jeg en ny lokalitet?

Hvordan anvendes hjemmesidens søgefunktion?

Hvordan linker jeg til observationer på hjemmesiden?

Hvilke krav stilles til brug af hjemmesiden?

Hvilken browser kan jeg anvende?

Hvordan tilføjer jeg billeder til en observation?

Jeg kan ikke finde et svar her! HJÆLP!!

Hvordan indtaster jeg punkttællinger?

Hvordan skal man rapportere ynglefugle og ynglepar i DOFbasen?

Hvad dækker metodefeltet under turen over?

Hvilken lokalitet skal jeg indtaste på?

Hvordan bruger jeg adfærdskoder?
    OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL  

Her kan du eventuelt finde hjælp til brug af DOFbasen. Du bedes gennemkigge punkterne for at se om der skulle være et svar på dit problem/spørgsmål.

Klik på spørgsmålene til venstre, for hurtigt at finde svaret dertil.

    HVAD ER DOFBASEN?  

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings database til indtastning af observationer og ynglepar af fugle i Danmark.

Læs iøvrigt yderligere her.

    ER DER BESTEMTE RETNINGSLINIER FOR BRUG AF DOFBASEN?  

DOF har fuld råderet over alle data i DOFbasen. Læs mere herom under punktet rettigheder.

    HVORDAN BLIVER JEG OPRETTET SOM BRUGER AF DOFBASEN?  

Gå til punktet brugeroprettelse i menuen øverst på hjemmesiden. Hér skal du først og fremmest acceptere de gældende regler for anvendelse af DOFbasen.

Udfyld formularen som kommer frem, og klik send, hvorefter du vil blive oprettet som bruger. Du vil snarest herefter modtage dine brugeroplysninger til brug i såvel programmet som på hjemmesiden.

    JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD. HVAD GØR JEG?  

Hvis du har glemt dit password, og/eller har forlist den e-mail hvori du modtog dit password ved oprettelse, kan du via punktet glemt password? i menuen på hjemmesiden indtaste din obserkode/dit brugernavn, hvorefter du vil modtage en e-mail med dit nuværende password.

    HVORDAN INDTASTER JEG OBSERVATIONER PÅ HJEMMESIDEN?  

Denne funktion kræver at du er oprettet som bruger i DOFbasen, og er logget ind på hjemmesiden.

Klik på indtastning i menuen foroven. På indtastningssiden er der yderst til højre en vejledning i indtastning af observationer, ynglepar og bearbejdninger.

    ER MINE GAMLE OBSERVATIONER ALLEREDE INDTASTET?  

Det er muligt at dine ældre observationer allerede er indtastet eller konverteret, hvis du har indsendt disse til din lokalafdeling, eller rapportgruppen for dit område.

Her finder du en oversigt over status for de forskellige rapportgruppers konvertering af ældre materiale. Er dine ældre data imellem de konverterede data, behøves du altså ikke selv indtaste dem.

    HVORDAN RETTER ELLER SLETTER JEG OBSERVATIONER?  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du fremsøge dine egne observationer via søgesiden. Hér markeres tjekboksen "egne observationer". Når du herefter ser søgeresultatet, klikker du på det lille redigeringsikon ud for hver observation yderst til højre. Derefter kan du redigere din observation eller helt slette den.

Du kan også finde dine observationer via "Bruger" -> "Min side" -> "Observationer" i menuen foroven, når du er logget ind på hjemmesiden. Hér fremsøges observationerne pr. dato, hvorefter du kan redigere den enkelte observation.

    HVORDAN ÆNDRER JEG MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?  

Denne funktion kræver at du er oprettet som bruger og er logget ind på hjemmesiden. Vælg punktet "Bruger" -> "min side" -> "Personoplysninger" i menuen øverst på siden, hvorefter du kommer til en side, hvor du kan ændre dine personlige oplysninger. Her ændrer du de oplysninger du ønsker, men bemærk at ALLE felter mærket med en * SKAL udfyldes, og må ikke slettes.

Bemærk øvrigt at du IKKE kan ændre din obserkode/dit brugernavn til DOFbasen.

Hvis du ændrer dit password til det du nu måtte ønske det at være, skal du være opmærksom på, at passwordet først og fremmest bliver ændret til det ønskede, og at du efter ændring af password bliver logget ud af systemet, hvorefter du skal logge ind med dit brugernavn og det nye password.

    HVORDAN OPRETTER JEG EN NY LOKALITET?  

Som udgangspunkt kan du ikke tilføje en ny lokalitet til DOFbasen. Du har dog en mulighed for at foreslå en ny lokalitet optaget i DOFbasen via hjemmesiden. Denne funktion kræver at du er oprettet som bruger i DOFbasen.

Gå ind på punktet forslag til lokalitet via menuen øverst på siden. Så får du mulighed for at give dit forslag til en lokalitet, hvilket sendes til din lokalkoordinator. HUSK som minimum at udfylde felterne markeret med en *, men du bedes også venligst angive en eller flere lokalitetstyper til dit forslag.

    HVORDAN ANVENDES HJEMMESIDENS SØGEFUNKTION?  

Søgefunktionerne i den bagvedliggende database er forholdsvis simple at anvende. Du angiver blot de søgeparametre du ønsker i de tilgængelige felter på søgningsformularen. Resultatet af din søgning kan herefter vises som et datasæt eller på kort (og evt. downloades i et regneark, hvis du er logget ind på siden). Dette vælger du øverst på samme side.

I feltet "art" og "lokalitet" kan du indtaste dele af artsnavnet eller lokaliteten, hvorefter der fremkommer en liste med muligheder ud fra de indtastede bogstaver.

Alle (næsten) felter i søgningsformularen kan kombineres, således at du kan finde næsten hvad som helst med blot få klik i de rigtige søgefelter. Både store og små bogstaver kan anvendes i dine søgninger. Små (eller store) bogstaver finder det samme resultat.

    HVORDAN LINKER JEG TIL OBSERVATIONER PÅ HJEMMESIDEN?  

Klik her for at se en liste over alle de muligheder, som er tilgængelige for de forskellige observationsvisninger på observationssiden ved ændring af parametrene visning, amt med mere.

Klik her for at se en liste over de mange muligheder, som er tilgængelige for oprettelsen af diverse links til søgesiden.

    HVILKE KRAV STILLES TIL BRUG AF HJEMMESIDEN?  

For at du kan logge ind på hjemmesiden og bruge alle de tilgængelige værktøjer, kræves det først og fremmest at du bliver oprettet som bruger af DOFbasen.

Du skal sikre dig, at din browser (Internet Explorer, Firefox, Safari mv.) er sat til at acceptere cookies, samt er sat op til at acceptere og anvende javascript, hvis du vil anvende hjemmesidens mange muligheder. Se mere i din browsers dokumentation, hvis du er i tvivl.

Cookies er som standard aktiveret i de fleste browsere, men i de nyeste versioner findes funktioner, som spørger dig, om du vil acceptere cookies fra den hjemmeside du besøger. HVIS din browser spørger dig om dette ved besøg på www.dofbasen.dk, skal du svare JA i fald du vil logge ind på hjemmesiden og drage fordel af dens mange funktioner.

Javascript er som standard ligeledes ofte slået til i de fleste browsere, men kan ellers aktiveres via programmets indstillinger.

    HVILKEN BROWSER KAN JEG ANVENDE?  

For at bruge DOFbasens hjemmeside bør du som udgangspunkt altid anvende den seneste version af den browser du nu foretrækker. Du kan med sikkerhed anvende de nyeste versioner af Google Chrome, Mozilla Firefox og Internet Explorer. På styresystemet iOS anbefales nyeste version af browseren Safari.

DOFbasen anbefaler Google Chrome eller Mozilla Firefox til brug på denne hjemmeside. De kan begge frit og kvit downloades til de fleste kendte styresystemer.

Bemærk at DOFbasen endnu ikke er optimeret til brug på smartphones, iPad mv.

    HVORDAN TILFØJER JEG BILLEDER TIL EN OBSERVATION?  

Billeder kan tilføjes observationer ved indtastning eller redigering på hjemmesiden.

Når man indtaster en observation, kan man tilføje et billede via indtastningsresultatlisten nederst på indtastningssiden. Hér klikkes på et lille [+] under titlen "billede(r)" ud for den pågældende observation, hvorefter der fremkommer en formular til tilføjelse af billede. Ligeledes kan man klikke på det lille [+] i indtastningsresultatlisten, når man vælger at redigere en observation.

Bemærk at der maksimalt kan tilføjes 5 billeder pr. observation.

Vi henviser iøvrigt til retningslinierne for upload og brug af billeder på DOFbasens hjemmeside.

    JEG KAN IKKE FINDE ET SVAR HER! HJÆLP!!  

Har du brug for ekstraordinær hjælp, kan du bl.a. kontakte din lokalkoordinator. Kig under kontakt, hvor du finder en oversigt over DOFbasens koordinatorer. Husk at angive navn, e-mailadresse og telefonnummer ved kontakt til koordinatoren. Din lokalkoordinator vil derefter kontakte dig så snart tiden tillader det.

    HVORDAN INDTASTER JEG PUNKTTÆLLINGER?  

Når du er logget ind på hjemmesiden kan du indtaste dine punkttællinger, ligesom du kan oprette nye punkttællingsruter.

Gå via "Bruger" -> "Indtastning" -> "Punkttællinger" i menuen foroven. Herfra kan du vælge om du vil indtaste en ny punkttælling, eller oprette en ny punkttællingsrute, ligesom du kan se de punkttællinger, du evt. allerede har indtastet.

Til højre i skærmbilledet finder du en vejledning til indtastning samt oprettelse af en ny rute.

    HVORDAN SKAL MAN RAPPORTERE YNGLEFUGLE OG YNGLEPAR I DOFBASEN?   

Se manualen her.

    HVAD DÆKKER METODEFELTET UNDER TUREN OVER?  

Metodefeltet er ikke obligatorisk at udfylde, og skal hovedsageligt ses som et tilbud til brugerne selv for at holde styr på deres egne registreringer.
Her er DOFbasegruppens tolkning af de forskellige metodetyper:
Totaloptælling: Hele lokaliteten er dækket og alle observerede fuglearter er optalt og rapporteret.
Delvis optælling: Hele lokaliteten og/eller alle arter er ikke nødvendigvis dækket/rapporteret. Ingen udfyldelse af metode, vil derfor nødvendigvis blive tolket som denne kategori.
Optælling af artsgruppe (specificeret): Hele lokaliteten er dækket for de i notefeltet angivede artsgrupper.
Udeladelse af artsgruppe (specificeret): Hele lokaliteten er dækket, undtagen for de i notefeltet angivede artsgrupper.
Punkttælling: Man har ikke bevæget sig under registreringen, og alle fuglearter er medtaget. Skal ikke forveksles med rapportering til Punkttællingsprojektet, som indtastes i separat modul.
IBA-tælling: Markering af en caretakertælling i en IBA, kræver caretakerrettigheder og vises kun som valgmulighed, hvis man har det.
Diverse obs: Bruges især af DOF's fuglestationer som markering af supplerende obs til de systematiske optællinger.
Ynglefugletælling: Fokus har været på ynglefugle
Trækfugletælling: Fokus har været på trækkende fugle
Havfugletælling: Fokus har været på havfugletræk
Rovfugletælling: Fokus har været på rovfugletræk
Rastefugletælling: Fokus har været på optælling af rastende fugle

    HVILKEN LOKALITET SKAL JEG INDTASTE PÅ?  

Observationerne skal indtastes på den lokalitet, som fuglene befinder sig på, og ikke den lokalitet, som du er på. Det kan ofte dreje sig om to forskellige lokaliteter.

Dette er særligt vigtigt med rastende og ynglende fugle, og betyder mindre med overflyvende og trækkende fugle

Man vil også ofte opleve, at man på sin fugletur passerer flere forskellige lokaliteter. Her skal man oprette en tur for hver DOFbaselokalitet, således at fuglene bliver rapporteret på de korrekte lokaliteter.

Der er tegnet grænser for mange af lokaliteterne, du kan se dem ved at zoome i kortet her og trykke på linket i højre side, når du er zoomet nok ind.

    HVORDAN BRUGER JEG ADFÆRDSKODER?  

Rastende: Rastende fugle inkluderer alle fugle, der tager ophold i et område i kortere eller længere tid, og de kan således både være sovende og fouragerende. Adfærden "Rastende" skal derfor ses som et modstykke til overflyvende og trækkende, hvor lokalitetens beskaffenhed er (stort set) ligegyldig.
Derfor bør f.eks. fouragerende rørhøge, svaler og tårnfalke, som måske slet ikke er nede og røre jorden, også indtastes som rastende (og evt. fouragerende) i stedet for overflyvende. Det giver bedre anvendelse af data i forbindelse med naturbeskyttelse af lokaliteten, da overflyvende fugle i den sammenhæng normalt ikke vil tælle med. En overflyvende rørhøg er nok ligeglad med, at mosen er blevet til en parkeringsplads, mens det har stor betydning for en rastende og fouragerende rørhøg.
Trækkende: Trækkende anvendes ved fugle, som virker til at være på en målrettet, længere flyvetur, f.eks. traner over København, en skrue med våger eller en flok lærker højt flyvende mod nord om foråret. Det kunne også være kragefugle eller måger på vej til deres overnatningsplads eller fiskehejrer på fourageringstræk mellem Frederiksberg Have og Amager.
Overflyvende: Overflyvende bruges om fugle, som ikke giver samme målrettede indtryk som decideret træk. Man kan f.eks. godt fornemme forskel på en flok bramgæs, der lige er skræmt op i nærheden og er på vej til en fredeligere mark i nærheden, og så en flok der lettede fra Ballum i morges og nu er på vej til ynglepladserne. Sidstnævnte vil oftest flyve meget højt, målrettet og i klar formation.
Overflyvende giver bedst mening når en fugl overflyver en uegnet biotop, uden at den på nogen måde er på træk - f.eks. troldænder over en skov om vinteren, som formentlig bare er skræmt op fra en sø i nærheden, og er på vej hen til en anden. Det er i øvrigt værd at holde øje med, om det mon ikke er muligt at taste de overflyvende fuglene ind som rastende på en anden lokalitet, end den man er på? Kan du se hvilken sø, de lander på? Det er en meget mere værdifuld information, end at de fløj over skoven.
Så adfærden "overflyvende" bør ses som en kategori, der bedst bruges i mangel af mulighed for at taste den korrekt ind som rastende.
(0.002 sekunder)