FÆNOLOGI OG FOTOS  

Vælg art for visning af førstegangs-iagttagelser, årsfordeling, fænologi og fotos.

Art:

    STORSPOVE  

Første iagttagelse de seneste 10 år (maks. 5 lokaliteter):

01/01/2022:Græse strandenge, Store Havelse Strand, Bolund, Eskebjerg Vesterlyng, Sanddobberne
01/01/2021:Ølsemagle Revle, Herslev Strand, bugten Bognæsvej, Bolund, Bløden, Alleshave Bugt
01/01/2020:Aflandshage, Græse strandenge, Skallestranden, Herslev Strand, bugten Bognæsvej, Bolund
01/01/2019:Øksneholm, Bløden, Sanddobberne, Flasken incl. enge, Holsteinborg Nor
01/01/2018:Bløden, Flasken incl. enge, Feddet, Nyord Enge, Enø Overdrev
01/01/2017:Klydesøen, Kalvebod Fælled, Ølsemagle Revle, Bløden, Sanddobberne, Vejlen, Reersø
01/01/2016:Kongelundsstranden (del 1-3), Køge Sydstrand, Sanddobberne, Draget, Reersø, Flasken incl. enge
01/01/2015:Aflandshage, Klydesøreservatet, Kalvebod Fælled, Græse strandenge, Øksneholm, Vænget
01/01/2014:Klydesøreservatet, Kalvebod Fælled, Nordskovsengene Syd, Kyndby Vig/Rev, Bognæs Halvøen, Eskilsø
01/01/2013:Jyllinge Holme, Bløden, Sanddobberne, Reersø NV-Strand, Basnæs Nor

    DIAGRAMMER/KORT  Grafen viser det gennemsnitlige antal individer observeret af arten pr. tur;
indtastet i DOFbasen i perioden 2012-2021 fordelt på 10-dagesperioder
.
Tilfældig
Meget sjælden
Sjælden
Fåtallig
Ret almindelig
Almindelig
Meget almindelig    FOTOS  

Her vises de seneste 100 fotos oploadet til observationer i DOFbasen. De senest oploadede vises først.


    MERE OM ARTEN  


Foto/copyright: Per Poulsen

Forekomst af Storspove i Danmark 2012-2021. Se graf og farvekoder.

Læs mere om Storspove.
Seneste 14 dages obs. af Storspove.
(1.082 sekunder)