FÆNOLOGI  

Vælg art for visning af førstegangs-iagttagelser samt årsfordeling via diagram.

Art:

    DVÆRGTERNE  

Første iagttagelse de seneste 10 år (maks. 5 lokaliteter):

10/04/2017:Hønen, Sønderho, Fanø Vesterstrand
19/04/2016:Alleshave Bugt, Flasken incl. enge, Blåvands Huk
11/04/2015:Fanø Vesterstrand
09/04/2014:Fornæs
15/04/2013:Hyllekrog, Børsmose Strand, Fanø Vesterstrand
12/04/2012:Lejsø
08/04/2011:Hyllekrog
11/04/2010:Hyllekrog, Husby Klit
10/04/2009:Flasken incl. enge

    DIAGRAMMER/KORT  Grafen viser det gennemsnitlige antal individer observeret af arten pr. tur;
indtastet i DOFbasen i perioden 2008-2014 fordelt på 10-dagesperioder
.
Tilfældig
Meget sjælden
Sjælden
Fåtallig
Ret almindelig
Almindelig
Meget almindelig


    MERE OM ARTEN  


Foto/copyright: Per Poulsen

Forekomst af Dværgterne i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

Læs mere om Dværgterne.
Seneste 14 dages obs. af Dværgterne.
(0.263 sekunder)