FÆNOLOGI OG FOTOS  

Vælg art for visning af førstegangs-iagttagelser, årsfordeling, fænologi og fotos.

Art:

    GUL VIPSTJERT, SORTHOVEDET (SSP. FELDEGG)  

Første iagttagelse de seneste 10 år (maks. 5 lokaliteter):

20/06/2022:Buttervej Industriområde, Skagen
05/05/2020:Vesterenge
14/06/2018:Mindelund og Kalvekrog
07/06/2017:Grenen, Skagen

    DIAGRAMMER/KORT  Grafen viser det gennemsnitlige antal individer observeret af arten pr. tur;
indtastet i DOFbasen i perioden 2012-2021 fordelt på 10-dagesperioder
.
Tilfældig
Meget sjælden
Sjælden
Fåtallig
Ret almindelig
Almindelig
Meget almindelig    FOTOS  

Her vises de seneste 100 fotos oploadet til observationer i DOFbasen. De senest oploadede vises først.


    MERE OM ARTEN  

Forekomst af Gul Vipstjert, Sorthovedet (ssp. feldegg) i Danmark 2012-2021. Se graf og farvekoder.

Seneste 14 dages obs. af Gul Vipstjert, Sorthovedet (ssp. feldegg).
(0.254 sekunder)