TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET FURESØEN INKL. KALVENE (205010)  

Kommune:Rudersdal/Furesø
Lokalafdeling:DOF Nordsjælland/DOF København
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):
  
Lokaliteten er del af IBA:Furesøen med Vaserne & Farum Sø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:162
Observationsdage/observationer:858/4373
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.070 sekunder)