TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET VASERNE (205020)  

Kommune:Rudersdal
Lokalafdeling:DOF Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
  
Beskrivelse:Bistrup Renseanlæg (ikke oprettet, hvidt felt) er lagt ind under 205020.
Rettet: 18-01-2024, 3050AH
  
Lokaliteten er del af IBA:Furesøen med Vaserne & Farum Sø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:264
Observationsdage/observationer:2534/49130
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.375 sekunder)