TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET SNÆVRET (213070)  

Kommune:Gribskov
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
  
Beskrivelse:Grænsen følger EU habitatområde 190 - Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
  
Fuglearter og -racer på lokaliteten:152
Observationsdage/observationer:236/2241
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.036 sekunder)