TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SEJERØ - SAMLET (301003)  

Kommune:Kalundborg
Lokalafdeling:DOF Vestsjælland
Region:Region Sjælland
  
Lokaliteten er del af IBA:Sejerø Bugt & Nekselø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:217
Observationsdage/observationer:231/3665
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.069 sekunder)