TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET SØMOSE OG PANDEBJERG ENGE, NEKSELØ (301032)  

Kommune:Kalundborg
Lokalafdeling:DOF Vestsjælland
Region:Region Sjælland
  
Lokaliteten er del af IBA:Sejerø Bugt & Nekselø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:111
Observationsdage/observationer:62/671
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.031 sekunder)