TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET NEKSELØ AGERLAND (301035)  

Kommune:Kalundborg
Lokalafdeling:DOF-Vestsjælland
Region:Region Sjælland
  
Lokaliteten er del af IBA:Sejerø Bugt & Nekselø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:186
Observationsdage/observationer:140/3007

    DIAGRAM  

År:

(0.045 sekunder)